Hyvinvointia Espoon luonnosta – vastaa Minun luontohyötyni -kyselyyn

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.9.2019 klo 8.00

Kerro meille, mitä luonto Espoossa merkitsee sinulle. Asukaskysely on avoinna 30.11.2019 asti. Tutustu myös Luontohyödyt Espoon kaupunkirankenteessa -esitteeseen ja julkaisuun.

Luonto - yksittäinen puu, puisto tai laaja viheralue - tarjoaa ihmisille paljon aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Kasvillisuus rakennusten välissä esimerkiksi tasoittaa ilmastonmuutoksen voimistamia helleaaltoja ja sitoo sadevesiä. Kaupunkiluonto tutkitusti lisää asukkaiden henkistä hyvinvointia. Kasvillisuudella on vaikutusta myös asuinympäristön terveellisyyteen. Se esimerkiksi vaimentaa melua ja sitoo ilmansaasteita sekä auttaa puhdistamaan vesistöjä.

Espoon kaupunki kartoittaa asukkaiden näkemyksiä luonnon tuottamasta hyvinvoinnista, luontohyödyistä. Vastaamalla asukaskyselyyn tuotat meille arvokasta tietoa.

Asukaskyselyn vastausaika on päättynyt. Kyselyn tulokset kootaan julkaisuksi, joka tule alkuvuodesta 2020 yleiskaavan sivulle Julkaisut.


Innovaatiokilpailussa palkitulla työkalulla kartoitetaan luontohyötyjä

Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa palkitulla menetelmällä on tunnistettu, että missä kaupungin kasvillisuus ja viheralueet tuottavat erilaisia hyötyjä asukkaille. Näitä ovat esimerkiksi asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen, melun vähentyminen, vesistön puhdistuminen sekä liikkumiseen innostaminen. 

Espoon karttakuva ja 3D-kuva

Merkittävät luontohyödyt Espoon kaupunkialueella.

”Olemme halunneet luoda työkalun, jonka avulla luonto voidaan nykyistä monipuolisemmin huomioida suunnittelussa. Luontohyödyt huomioimalla kaupunkia voidaan kehittää kestävästi ja edistää asukkaiden hyvinvointia.”, kertoo maisema-arkkitehti Heidi Ahlgren kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

Paikkatietopohjaisen kartta-aineiston menetelmän avulla on kartoitettu erilaisten luontohyötyjen määrää koko Espoon viheralueilla, vesistöissä ja pienilläkin kasvullisilla alueilla, kuten pihoilla ja pientareilla. Analyysin tulosten perusteella Espoon siniviherrakenne tarjoaa asukkaille kattavasti ja monipuolisesti erilaisia luon­tohyötyjä, kuten puhdasta vettä, ravintoa ja ener­giaa. Espoon verkostomainen kaupunkirakenne tukee ekosysteemipalveluiden tarjontaa lähellä asuk­kaita. Toisaalta tiiviissä kaupunkirakenteessa on myös mahdollisuuksia lisätä niitä.

Tulokset on koottu tiiviiseen esitteeseen ja laajempaan julkaisuun. Työtä jatketaan ja täydennetään syksyn aikana keräämällä tietoa asukkaiden arvostamista luontohyödyistä.

Lue lisää luontohyödyistä tästä:

Esite: Luontohyödyt Espoon kaupunkirakenteessa (pdf, 6421 Kt)
Julkaisu: Luontohyödyt Espoon kaupunkirakenteessa (pdf, 39069 Kt)