Rakentaminen

Tulevina vuosina Niittykumpu muuttuu edelleen. Alueen asutusta tiivistetään kaupunkimaisemmaksi, mutta vihreys ja puistomaisuus säilytetään.

Uusia asuntoja rakennetaan etenkin Niittykallion alueelle, jonne on suunnitteilla kerrostalokoteja noin 1 200 asukkaalle.

Entiselle Outokummun alueelle tullaan rakentamaan uusia asuntoja noin 1 500 asukkaalle. Outokummun vanha pääkonttorirakennus uudistetaan uudeksi Uusikummun kouluksi. Alueelle sijoittuu myös uusi päiväkoti.

Niittykummun keskustaan Merituulentien varteen on niin ikään tulossa runsaasti uutta asuntorakentamista nykyisten autoliiketoimintojen siirtyessä toisaalle. Myös nykyisiä asuntoyhtiöiden pysäköintijärjestelyjä muutetaan, mikä mahdollistaa viiden uuden asuinkerrostalon rakentamisen. Yhteensä näihin on tulossa asuntoja noin 1800 asukkaalle.

Havainnekuva: Riihitontun korttelisuunnitelma Niiyytkummussa.
Riihitontun korttelisuunnitelma Niiyytkummussa. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.