Niittykummun kehityksen tavoitteet

Niittykummun kehityksen tavoitteena on mahdollistaa Niittykummun tulevan metroaseman ympäristön rakentuminen keskustamaiseksi palvelujen ja asumisen alueeksi. Alueen palvelujen tarjontaa pyritään lisäämään ja monipuolistamaan.

Asuntoalueita täydennetään huomioiden alueen arkkitehtuuri ja ympäristön erityisarvot ja luonne. Olarin kirkon kaupunkikuvallinen asema tullaan myös huomioimaan erityisesti.

Niittykummun metroasema ja metrokeskus toteutetaan samassa aikataulussa metron rakentamisen kanssa siten, että metroasema avataan samaan aikaan, kun metron liikennöinti alkaa.