Niittykummun kehityksen tavoitteet

Niittykummun kehityksen tavoitteena on mahdollistaa Niittykummun metroaseman ympäristön rakentuminen keskustamaiseksi palvelujen ja asumisen alueeksi. Alueen palvelujen tarjontaa pyritään lisäämään ja monipuolistamaan.

Asuntoalueita täydennetään huomioiden alueen arkkitehtuuri ja ympäristön erityisarvot ja luonne.