Matinkylä-Niittykumpu -kehitysprojekti

Matinkylä-Niittykumpu -kehitysprojekti koordinoi Matinkylän suuralueen ja Niittykummun alueen kehitystä ja rakentamista.

Matinkylän ja Niittykummun maankäyttöä ja rakentamista ohjataan niin, että palvelut ja palveluiden hyvä saavutettavuus taataan, ympäristöarvot ja kulttuuriarvot huomioidaan ja alueiden yleinen viihtyisyys ja käytettävyys paranevat.

Metron kannalta olennaisten toimintojen, metroasemien ja niihin liittyvien palvelujen rakentaminen toteutetaan siten, että tarvittavat liikenneyhteydet, rakennukset ja palvelut ovat käytössä Metron liikennöinnin alkaessa.