Innovaatioalusta

Ison Omenan Palvelutori on innovaatio itsessään, mutta myös avoin innovaatioalusta. Tämä tarkoittaa, että Palvelutorin kehittäminen on avattu ulkopuolisille kehittäjille, kuten yrityksille, yhteisöille, oppilaitoksille ja kuntalaisille, ja tavoitteena on, että kaikki kumppanit hyötyvät yhteistyöstä. 

Innovaatioalustatoiminta käynnistettiin Palvelutorilla osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat -hanketta. Projektin aikana kertyneet opit ja tuotokset on koottu Make with Espoo -tuoteperheen julkaisuun Ison Omenan Palvelutori innovaatioalustana

Julkaisussa kuvataan, miten muita Make with Espoo -työkaluja, kuten KuntaKanvasta ja Yhteiskehittämisen käsikirjaa, on hyödynnetty Ison Omenan palvelutorin kehittämisessä innovaatioalustaksi. 

Osallistuminen Palvelutorin toimintaan helpottuu, kun alustan liiketoimintamalli, johtamisjärjestelmä, tilat sekä toiminnan tavoitteet on selkeästi kuvattu. Julkaisun jokaisen luvun loppuun on koottu lyhyesti oppeja, joita Palvelutorilla on ensimmäisen toimintavuoden aikana saatu. 

Saat julkaisusta oppeja: 

  • julkisten palvelujen avaamiseen innovaatiotoiminnalle 
  • oman innovaatioalustan kehittämiseen 
  • mahdollisuuksista, joita kaupungin alustat tarjoavat yrityksille. 

Yhteyshenkilö: Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi  

6Aika-logot