Leppävaaran keskusta suunnitellaan korkeatasoiseksi kaupunkiympäristöksi — radan yli rakennetaan uusi jalankulkusilta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.5.2020 klo 15.51

Leppävaaran keskusta ja asemanseutu uusiutuu täysin. Radan pohjoispuolelle rakentuu uusia keskustakortteleita, joihin rakennetaan toimistoja, liiketilaa, uusia asuntoja ja hotelli. Kaavan myötä keskustaan saadaan myös uusi Läkkisepänpuisto. Etelä- ja Pohjois-Leppävaara yhdistetään uudella jalankulkusillalla. 

Leppävaara näkymä idästä. Visualisointi, mies katselee parvekkeelta kaupunkinäkymää.
Leppävaara, näkymä keskustasta. Visualisointi SARC Oy.

 
Suunnitelman myötä Rantaradan ja Turuntien molemmin puolin rakentunut Leppävaaran keskusta muuttuu viihtyisäksi kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi, jossa liikutaan sujuvasti ja kestävästi. Uusi lämmin jalankulkusilta yhdistää keskustan ja toimii samalla matkakeskuksena, jossa on liiketiloja ja palveluja asukkaille sekä yhteydet junalaitureille. Silta yhdistyy Sellon kauppakeskuksen laajennusosaan. Laajennuksen myötä kauppakeskus tulee hahmottumaan radalle päin aivan eri tavoin kuin aiemmin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asemakaavaehdotuksen hyväksymistä nähtäville kokouksessa 13. toukokuuta. Jos lautakunta hyväksyy suunnitelman nähtäville, asiasta järjestetään syksyllä asukastilaisuus. Nähtävilläolon aikana asukkaat voivat jättää asiasta muistutuksia. 

Turuntien siirto mahdollistaa yhtenäisemmän Leppävaaran ja uuden keskustakorttelin 

Suunnitelman toteutus edellyttää mittavia liikennejärjestelyjä. Turuntie siirretään lähemmäksi rata-aluetta, jotta saadaan tilaa viihtyisälle toimisto- ja asuinkorttelille. Samalla uuden jalankulkusillan toteutusedellytykset paranisivat. Nykyinen Lintuvaarantien liittymä Turuntiehen siirretään lännemmäs.  
 
“Uskon, että keskuksen uudistaminen toimii lähtölaukauksena Pohjois-Leppävaaran laajemmalle täydennysrakentamiselle. Suur-Leppävaara kasvaa tällä hetkellä vauhdilla ja näyttää siltä, että pelkästään Leppävaaran kaupunginosan asukasluku kasvaa kolmanneksella vuosikymmenen loppuun mennessä”, kertoo Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala.   

Espoon väestönkasvu on ollut Leppävaaran kohdalla nopeaa. Leppävaaran sijainti lähellä rataa, Turuntietä ja Kehä I:stä ovat tehneet siitä Espoon suurimman kaupunkikeskuksen. Espoon tavoitteena on kohdentaa asuinrakentamista ja palveluita helposti saavutettaville aluille, jotta kehitys olisi kestävää. 

Leppävaaran keskustan asemakaavaehdotus mahdollistaakin uusien kotien, palveluiden ja hotellin rakentamisen yhteensä noin 800 asukkaalle ja samalla rakennusoikeus kasvaa nykyisestä noin 46 000 kerrosneliömetriä. 
 

Suunnittelu tähtää joukkoliikenteen ja pyöräilyn sekä jalankulun tukemiseen 

Leppävaaran joukkoliikenneterminaalia kehitetään joukkoliikenteen ja tulevan Raide-Jokerin solmukohtana. Lisäksi suunnitelmassa varaudutaan uuteen pikaraitiotiehen Leppävaarasta Kalajärven suuntaan.  

Muutoksen myötä pyöräpysäköinnin paikkamäärät kasvavat huomattavasti ja reitit asemalle ja terminaaliin suunnitellaan sujuviksi. Turuntien varteen pohjoispuolelle on suunniteltu sujuva baana pyöräilijöille.  

Myös autojen liityntäpysäköintiä kehitetään molemmin puolin Turuntietä.  Liityntäautopaikkoja lisätään ja osa autopaikoista tulevat toimimaan vuorottaiskäyttöperiaatteella. 

Rakentaminen toteutetaan vaiheittain ja Leppävaaran keskusta olisi valmis tämän vuosikymmenen lopulla. 

Leppävaara on yksi Suomen vilkkaimmista joukkoliikenteen solmukohdista

Leppävaarasta pääsee kätevästi ja nopeasti junalla tai bussilla eri puolille pääkaupunkiseutua. Myös Helsingin ja Turun välillä kulkevat kaukojunat pysähtyvät Leppävaarassa.

Tuleva kaupunkirata ja Raide-Jokeri täydentävät entisestäänkin hyviä Leppävaaran joukkoliikenneyhteyksiä. Raide-Jokeri kytkee Leppävaaran kiinteästi Otaniemeen ja metroon. 

Leppävaarassa asujalle kaikki kaupunkielämään kuuluva on lähellä. Alueella sijaitsee kävijämäärillä mitattuna Suomen suurin kauppakeskus Sello, Suomen pääravirata Vermo, Espoon suurin urheilupuisto ja useita ratsastuskouluja. Lisäksi alueella on useita kunnallisia ja yksityisiä palveluja, kauppoja, kouluja ja päiväkoteja. 


Esityslista 13.5.2020 
Lisää tietoa Leppävaaran keskustasta