Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo: Raide-Jokeri edistää kestävää kaupunkikehitystä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.4.2019 klo 19.53

Pikaraitiotie Raide-Jokerin uskotaan tuovan merkittäviä positiivisia vaikutuksia Espoon kaupunkikehitykseen ja elinvoimaan. Raide-Jokeri mahdollistaa uusia asuntoja 22 000 espoolaiselle ja 20 000 uutta työpaikkaa. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin tarkennetun hankesuunnitelman 29.4.2019.

Havainnekuva: Raide-Jokerin asema Leppävaarassa
Raide-Jokerin asema Leppävaarassa. Havainnekuva: Raide-Jokeri.

"Raide-Jokeri jatkaa metron mukanaan tuomaa kasvukehitystä Espoossa kestävällä tavalla”, sanoo Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Espoon väkiluku kasvaa edelleen nopeasti, mutta myös maankäyttöön liittyvä kehitys on ollut ennakoitua nopeampaa. Käytännössä tämä näkyy uusina asuinrakennuksina, liiketiloina, palveluina, hotelleina sekä kasvuna kauppakeskusten asiakasmäärissä.

Isotalon mukaan länsimetron varrelta saatujen kokemusten perusteella on odotettavissa, että maankäytön kehittämisen volyymit myös Raide-Jokerin läheisyydessä kasvavat. Vuonna 2018 Espoon asuntotuotantotavoitteet ylittyivät, ja sama kehitys jatkuu myös tänä vuonna. Raide-Jokeri tuo myös palvelut, työpaikat ja harrastukset ympäristöystävällisesti entistä lähemmäksi asukkaita. 

”Raideliikenteeseen perustuva Espoon verkostomainen kaupunkirakenne edistää kaupungin kestävää kasvua taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti, kun palvelut, työpaikat ja asuminen sijoittuvat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle”, Isotalo korostaa.

Raiteet lisäävät kaupungin vetovoimaa

Uusi pikaraitiolinja kytkee yhteen Espoon merkittävimmät teknologia-alan työpaikka-alueet, Keilaniemen, Otaniemen ja Leppävaaran. Raide-Jokeri yhdistää myös länsimetron ja Espoon päärautatieaseman Leppävaaran junaraiteet yhdeksi kokonaisuudeksi. Raide-Jokerin päätepysäkiltä Keilaniemestä pääsee raiteita pitkin lentoasemalle saakka. Vaihtaminen metron ja pikaraitiotien välillä onnistuu myös Otaniemessä.

Raide-Jokeri on voimistanut yhteen kasvavien Otaniemen ja Keilaniemen uudistumista. Paitsi Espoon, myös koko Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeällä alueella sijaitsee lukuisia suurten pörssiyhtiöiden pääkonttoreita sekä Aalto-yliopiston kampuksen kansainvälisesti arvostettu tiede- ja tutkimusyhteisö. Keilaniemeen on kehittymässä ainutlaatuinen merellinen keskus asuin-, toimisto- ja hotellitorneineen. 

Raide-Jokeri on vauhdittanut myös täysin uusien alueiden rakentamista. Leppävaaran alueella Vermonniityssä tehtiin vuonna 2018 Espoon kaikkien aikojen rakentamisen aloitusennätys. Uusi Vermonniityn asuinalue sijaitsee Raide-Jokerin reitin varrella.