Kehä I Keilaniemessä: tiiviimpää ja viihtyisämpää kaupunkia

Kehä I Keilaniemessä -projektissa Otaniemi–Keilaniemi–Tapiola-alueesta rakennetaan yhteneväistä ja viihtyisää kaupunkia.                            

Hankkeessa Kehä I:n liikenne siirretään tunneliin maan sisään, ja tunnelin päälle rakennetaan puisto. Alueen luonne muuttuu tunnelin johdosta tiiviimmäksi ja elävämmäksi kaupunkiympäristöksi, jossa on entistä paremmat yhteydet asukkaille, työpaikkoihin sekä Aalto-yliopistoon.

Uusi tunneli sekä hankkeessa rakennettavat eritasoliittymät parantavat turvallisuutta ja edesauttavat liikenteen sujuvaa kulkemista. Lähialueille kulkeutuva melu ja liikenteen päästöt vähenevät. Lisäksi hankkeessa rakennetaan meluesteitä tunnelin lisäksi noin kilometrin matkalle.

Havainnekuva valmiista hankealueesta.

Kaupunkirakenteen tiivistämiselle on tarvetta

Otaniemi–Keilaniemi–Tapiola-alue on kehittymässä tällä hetkellä voimakkaasti erityisesti Länsimetron vuoksi, minkä lisäksi Aalto-yliopisto keskittää toimintojaan Otaniemeen.

Alueen kehittyminen kasvattaa tarvetta kaupunkirakenteen tiivistämiselle sekä toimiville yhteyksille, jotta se voisi toimia tulevaisuudessa tieteen, taiteen ja talouden voimaan perustuvana, yrityksiä, investointeja ja osaamista houkuttelevana ympäristönä. Alueella on edellytyksiä kehittää pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen mahdollistaa myös uusien asuntojen rakentamisen hyvien kulkuyhteyksien varrelle, mille on suuri tarve pääkaupunkiseudulla.

Rakennustyöt valmistuneet

Vuonna 2016 alkanut Kehä I Keilaniemessä-hanke on valmistunut joulukuussa 2019. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 100 miljoonaa euroa.

Urakassa tehtiin noin 440 metrin pituinen tunneli, jonka lisäksi rakennettiin Otasolmun kiertoeritasoliittymä ja Keilaniemeen johtava ramppisilta, Tapiolantien ja Otaniemen välinen silta sekä katutöitä muun muassa Keilaniementiellä.

Tunnelin päälle tehtiin puistokansi, josta tulee vehreä oleskelualue. Puistokannella kulkevat kevyen liikenteen väylät tuovat esimerkiksi Tapiolan Itärannasta hyvät yhteydet metrolle ja Keilalahden rantaraiteille. Yhteydet parantuvat vielä vuosien mittaan, kun alueen talot ja näiden piha-alueiden läpi kulkevat reitit valmistuvat. Tilapäistä siltayhteyttä tunnelin kannen ja metroaseman välille suunnitellaan parhaillaan, ja se pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana.

Myöhemmin on suunniteltu rakennettavan autoliikenteelle lisäramppeja Länsiväylän päähän niin, että Keilaniemestä saadaan yhteys Länsiväylälle tunnelin eteläpäässä. Tämän toisen vaiheen toteutusajankohta on vielä kauempana tulevaisuudessa.

Kehä I:n ja Keilaniementien väliselle alueelle laadittu Keilaniemen asemakaava sisältää myös muun muassa neljä korkeaa asuinkerrostaloa. Pohjoisimpaan osaan on vuoden 2020 alkupuolella alkamassa hieman matalamman toimistotalon rakentaminen. 

Hanke toteutettiin Espoon kaupungin ja Liikenneviraston yhteistyönä ja urakan toteutuksesta vastasi SRV Infra Oy.

Hankkeen suunnittelumateriaaleihin voit tutustua täällä.