Kehä I Keilaniemessä: tiiviimpää ja viihtyisämpää kaupunkia

Kehä I Keilaniemessä -projektissa Otaniemi–Keilaniemi–Tapiola-alueesta rakennetaan yhteneväistä ja viihtyisää kaupunkia.                            

Hankkeessa Kehä I:n liikenne siirretään tunneliin maan sisään, ja tunnelin päälle rakennetaan puisto. Alueen luonne muuttuu tunnelin johdosta tiiviimmäksi ja elävämmäksi kaupunkiympäristöksi, jossa on entistä paremmat yhteydet asukkaille, työpaikkoihin sekä Aalto-yliopistoon.

Uusi tunneli sekä hankkeessa rakennettavat eritasoliittymät parantavat turvallisuutta ja edesauttavat liikenteen sujuvaa kulkemista. Lähialueille kulkeutuva melu ja liikenteen päästöt vähenevät. Lisäksi hankkeessa rakennetaan meluesteitä tunnelin lisäksi noin kilometrin matkalle.

Kaupunkirakenteen tiivistämiselle on tarvetta

Otaniemi–Keilaniemi–Tapiola-alue on kehittymässä tällä hetkellä voimakkaasti erityisesti Länsimetron vuoksi, minkä lisäksi Aalto-yliopisto keskittää toimintojaan Otaniemeen.

Alueen kehittyminen kasvattaa tarvetta kaupunkirakenteen tiivistämiselle sekä toimiville yhteyksille, jotta se voisi toimia tulevaisuudessa tieteen, taiteen ja talouden voimaan perustuvana, yrityksiä, investointeja ja osaamista houkuttelevana ympäristönä. Alueella on edellytyksiä kehittää pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen mahdollistaa myös uusien asuntojen rakentamisen hyvien kulkuyhteyksien varrelle, mille on suuri tarve pääkaupunkiseudulla.

Rakennustyöt käynnissä

Vuonna 2016 alkaneessa urakassa rakennetaan noin 440 metrin pituinen tunneli ja sen päälle puistokansi, josta tulee vehreä oleskelualue.

Puistokannella kulkevat kevyen liikenteen väylät tuovat esimerkiksi Tapiolan Itärannasta hyvät yhteydet metrolle ja Keilalahden rantaraiteille. Tunnelin lisäksi rakennetaan Otasolmun kiertoeritasoliittymä ja Keilaniemeen johtava ramppisilta sekä katutöitä muun muassa Keilaniementiellä. Nämä työt valmistuvat vuonna 2019.

Myöhemmin on suunniteltu rakennettavan lisäramppeja Länsiväylän päähän niin, että Keilaniemestä saadaan yhteys Länsiväylälle tunnelin eteläpäässä. Tämän toisen vaiheen toteutusajankohta on vielä kauempana tulevaisuudessa.

Kehä I:n ja Keilaniementien väliselle alueelle laadittu Keilaniemen asemakaava sisältää myös muun muassa neljä korkeaa asuinkerrostaloa. Ensimmäisen tornitalon rakennustöiden odotetaan alkavan vuonna 2018. 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 100 miljoonaa euroa.

Kehä I aikataulu 9.12.2018 Lataa aikataulu suurempana (pdf, 482 Kt)

Hankkeen suunnittelumateriaaleihin voit tutustua täällä.

Hankkeen viikkotiedote on luettavissa tämän sivun alareunan Uutisia -kohdasta.

Voit nyt seurata hankkeen etenemistä myös kuvina ja videoina: 

Tilannekuva 1

Tilannekuva 2

Tilannekuva 3

Tilannekuva 4

Reaaliaikainen video: Otasolmu

Reaaliaikainen video 2: Otasolmu

Hanke toteutetaan Espoon kaupungin ja Liikenneviraston yhteistyönä, ja urakan toteutuksesta vastaa SRV Infra Oy. 

Kiinnostaako hankkeen eteneminen? Seuraa kuulumisia työmaalta Facebookissa ja tilaa viikkokirje kehayksi-pbm@bm.com. Samaan osoitteeseen voi ilmoittaa, mikäli ette enää jatkossa toivo näitä koosteita.