Kauklahden aseman lähelle Lasihyttiin suunnitellaan asumista ja uusia palveluja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.2.2019 klo 17.11

Espoo suunnittelee uutta tiivistä asuinaluetta Kauklahden aseman tuntumaan, Lasihytin teollisuus- ja varastoalueelle, jonka nykyinen toiminta on siirtymässä muualle. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan 13. helmikuuta Lasihytin asemakaavan lähtökohtia ja tavoitteita.

Lasihytin alue täydentäisi tulevaisuudessa Kauklahden pohjoisosan asunto- ja palvelutarjontaa. Lasihyttiin tavoitellaan monipuolisia liike- työ- ja palvelutiloja; koteja voitaisiin rakentaa 4 000–5 000 uudelle asukkaalle.

Espoon kaupunkirata parantaisi Kauklahden joukkoliikenneyhteyksiä

Lasihytin suunnittelussa otetaan huomioon Espoon kaupunkirata ja sen osa, Tunnin juna -hanke, joka on uusi nopea ratayh­teys Turkuun. Kaupunkirata ulottuisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan pisimmillään Leppävaarasta Kauklahteen. Radan toteuttamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty investointipäätöstä. Toteutuessaan yhteys parantaisi huomattavasti alueen joukkoliikennepalveluita. Juna-aseman eteläpuolelle on tulossa muun muassa uusi bussiterminaali.

”Lasihytin rakentamisella luodaan edellytyksiä kaupunkiradan ulottamiselle Kauklahteen asti. Myös Espoonjoen ja sen luonto- ja virkistysarvojen vaaliminen ovat merkittäviä seikkoja suunnittelussa", kertoo aluearkkitehti Outi Reitmaa kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

Espoonjoesta keskeinen osa Lasihytin kaupunkikuvaa

Espoonjoen jokilaakso muodostaa Kauklahden maisemassa merkittävän ekologisen yhteyden. Joesta tehdään uuden suunnitelman myötä keskeinen osa Lasihytin kaupunkikuvaa ja alueen identiteettiä. Joen ranta-alueet suunnitellaan vehreiksi ja riittävän väljiksi, jolloin ne muodostavat virkistyskeitaan joelle avautuvan tehokkaan asutuksen keskelle. Joen molemmin puolin muodostuu viihtyisä reitti, joka yhdistää alueen laajemmille virkistysalueille. Keskusta-alueella tavoitteena on mahdollistaa joen varrelle aktiivista virkistystoimintaa, jonka luonne selviää tarkemmin kaavoituksen aikana.   
 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 13.2.2019
Lisätietoa kaavahankkeesta: Lasihytti, 522400

Lue uutinen stt:n sivuilta