Rakentaminen

Finnoosta tavoitellaan kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijää. Rakentamista ohjaavat vähäpäästöiset ja kestävät ratkaisut aina kaavoituksesta energiankäyttöön ja rakennusmateriaaleihin. Alueelle on tulossa muun muassa kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmät, joilla pyritään pitämään energiat suljetussa kierrossa.

Finnooseen valittavilta rakentajilta edellytetään myös sitoutumista rakennusten energiatehokkuutta edistäviin ratkaisuihin, joista yhtenä esimerkkinä on rakennusten energiankäytön mittaaminen.

Havainnekuva Finnoon keskuksesta
Finnoon keskus. Havainnekuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy.

Finnoon toteutus on alkanut pohjoisen pääkatuverkon sekä metron maanalaisten tunnelien ja asematilojen rakentamisella. Katuja ja siltoja rakennetaan alueella aina kaavoituksen valmistuttua alueittain. Metron rakentamisen etenemistä Finnoon alueella voi seurata Länsimetron verkkosivuilta.

Asuntorakentaminen käynnistyy metrokeskuksen läheisyydessä vuoden 2019 lopulla, ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan koteihinsa vuoden 2021 alkupuolella. Myös alueen läntisessä osassa alkaa pian tapahtua, kun Djupsundsbäckenin tonttien luovutus käynnistyy kevään 2019 aikana.

Djupsundsbäcken, näkymä länneestä
Djupsundsbäcken, näkymä lännestä. Havainnekuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy / Ramboll Finland Oy.

Erikorkuiset rakennukset luovat Finnooseen kaupunkimaisen ilmeen. Huomattavan paljon Finnoosta on varattu puisto- ja virkistyalueiksi.

Uuden kaupunginosan rakentaminen jatkuu läpi 2020-luvun. Koko Finnoon alue on pääosiltaan valmis 2030-luvulla.


Finnoon aluekartta