Rakentaminen

Finnoon toteutus on alkanut pohjoisen pääkatuverkon sekä metron jatkon maanalaisten tunnelien rakentamisella. Katuja ja siltoja rakennetaan alueella aina kaavoituksen valmistuttua alueittain. Rakentaminen on kiivaimmillaan koko 2020-luvun, jolloin alueella rakennetaan kaikkialla. Koko Finnoon alue on pääosiltaan valmis 2030-luvulla.

Asuntorakentaminen alkaa Djupsundbäckenistä

Finnoon asuntorakentaminen alkaa Djupsundsbäckenin asemakaava-alueelta 2018. Djupsundsbäckeniin on suunnitteilla asuntojen lisäksi koko Finnoota palveleva yhtenäiskoulu, päiväkoti ja virkistysalueita. Koteja Djupsundsbäckeniin rakennetaan noin 1 800 asukkaalle. 

Djupsundsbäcken sijoittuu Finnoon tulevan metroaseman kupeeseen. Asuntojen, koulun ja päiväkodin ohella tilaa on myös asukaspuistolle sekä alueen poikki kulkevan puron varteen rakennettavalle Syvänsalmenpuistolle, joka yhdistyy Finnoon muihin virkistysalueisiin. Djupsundsbäckenistä luodaan energiatehokas ja vähäpäästöinen, uusia energiaratkaisuja ja puurakentamista hyödyntävä vihreä ja vehreä kaupunginosa.

Metroaseman kupeeseen sijoittuvasta Djupsundsbäckenistä luodaan energiatehokas ja vähäpäästöinen, uusia energiaratkaisuja hyödyntävä asuinalue, jonne on suunniteltu muun muassa puukerrostaloja.

DSB FinnooHavainnekuvassa Djupsundsbäcken lännestä. Kuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy / Ramboll Finland Oy

Osayleiskaavojen valmistumista odotetaan

Djupsundsbäckenin asemakaava pohjautuu voimassa olevaan Espoon eteläosien yleiskaavaan; muualla Finnoossa asemakaavoitus odottaa uusien osayleiskaava-alueiden – Finnoon ja Finnoonsataman – kaavoituksen valmistumista.


Finnoon aluekartta