Pala aitoa luontoa

Finnoviken on arvokas ja erityinen luontokohde Suomessa. Alueen luontopolut ja lintutornit ovat suosittuja vapaa-ajan retkikohteita kaikille luonnonystäville.

Mies ja lapsi lintutornilla.
Finnovikenin luontopolut ja lintutornit vetävät puoleensa aikuisten lisäksi myös lapsia.

Finnovikenin kosteikko muodostuu vesialtaasta ja sitä ympäröivästä luhdasta. Vesiallas on kauan sitten erotettu merenlahdesta maapenkereellä. Nykyisin matalassa altaassa on ruovikkoa ja avointa vesipintaa, mikä tekee altaasta ihanteellisen lintukosteikon.  Finnovikenin kosteikon reunoilla on kaupunkimetsiä ja alueen poikki virtaa kaksi puroa: Finnobäcken ja Djupsundsbäcken. Ravinteikas maaperä ja luonnonympäristö on suotuisa elinympäristö kasvillisuudelle, erilaisille hyönteisille ja linnuille.

Finnoon puro
Finnovikenin alueelta löytyy kaksi puroa. 

Luontoarvoja kunnioittaen

Finnovikenin luontoarvot on tunnustettu ja ne huomioidaan alueen kehittyessä. Finnoon linnustollisesti arvokas alue päätettiin suojella uusien yleis- ja asemakaavamerkintöjen sekä määräysten avulla, kun kaupunki valitsi Finnoon yhdeksi tulevaksi metrokeskukseksi ja kehitettäväksi kaupunginosaksi. Linnustollisesti arvokkaalle alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, joka suojelee alueen luonto- ja lintuarvoja ympäröivän kaupunkirakenteen tiivistyessä.

Osmankäämi

Naurusta sen tuntee

Naurulokki taivaalla.

Uhanalaiset lajit, kuten mustakurkku-uikku sekä harmaa- ja lapasorsa viihtyvät kosteikolla ja onnistuvat kasvattamaan poikasiaan altaalla naurulokkien häätäessä petoja pois.  Altaalla lukuisana pesivä punasotka on yksi nopeimmin uhanalaistuvista vesilinnuistamme. Ruovikossa äänekkäästi laulava ruokokerttunen on Finnovikenissä toiseksi yleisin pesimälintu naurulokin jälkeen.

Mustakurkku-uikku

Lintujen lisäksi alueella elää paljon muita harvinaisia eläimiä ja hyönteisiä kuten liito-orava, viitasammakko, pohjanlepakko sekä vesi- ja viiksisiippa. Hyönteisistä merkittävimpiä ovat eteläntytönkorento ja Suomessa hyvin harvinainen muurahaislaji luhtaviholainen. Lisäksi kovakuoriaisiin kuuluvat harvinainen hämeensiemenkiitäjäinen ja vaarantuneeksi luokiteltu pyörö-juovakirppa viihtyvät alueella.

Viitasammakko
Eteläntytönkorento

Kuvat: Jukka Ranta