Kaitaanlaakson ideakilpailu

Espoon kaupunki ja Lappset Group Oy järjestivät Kaitaanlaakson viheraluetta koskevan ideakilpailun, joka suunnattiin maisemasuunnittelun opiskelijoille. Tavoitteena oli löytää suunnitelma, joka kehittää alueesta toiminnallisen puistoalueen. Suunnitelmassa tuli huomioida alueen tiivistyvä asuntorakentaminen, lisääntyvä virkistyskäyttö sekä liito-oravien tuomat rajoitteet toimenpiteille. Viheralueiden esteettisyyden ja elämyksellisyyden lisäksi suunnitelmassa tuli pohtia nykyisten toimintojen tarkoituksenmukaisuutta.

Kilpailuaika oli 17.9.2018 – 7.1.2019. Kilpailun infotilaisuus järjestettiin syksyllä Espoossa osana ”Sense of Place – viheralueet paikkatunteen luojina” -seminaaria, joka oli tarkoitettu kilpailuun osallistuville. Kilpailun tulokset julkistettiin Viherpäivillä helmikuussa 2019.

Tiivistyvä ja kasvava kaupunginosa

Kaitaanlaakson ideakilpailun suunnittelukohde sijaitsee tulevan Kaitaan metroaseman läheisyydessä, Kaitaa–Iivisniemi -osayleiskaava-alueella, jonka maankäyttöä ollaan tehostamassa. Tavoitteena on kehittää alueesta kaupunkimainen, yhdyskuntarakennetta eheyttävä ja joukkoliikenteeseen tukeutuva asunto- ja työpaikka-alue. Uuden, vielä vahvistamattoman, osayleiskaavan mukaan alueelle tulee noin 6 000 uutta asukasta nykyisten, noin 3 500 asukkaan lisäksi. Finnoo–Kaitaa -vision mukaan uusien metroasemien lähiympäristöön tulee kaikkiaan noin 20 000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä.

Kaitaanlaakson ideakilpailun voittaja on selvillä

Espoon Kaitaanlaakson aluetta koskenut suunnittelukilpailu on ratkennut. Kilpailun voitti Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelijoiden Tuuli Frangénin, Anni Somerojan ja Minttu Kylmäläisen ehdotus SOLA. Kilpailun voittajaryhmä palkittiin 3 000 euron rahapalkinnolla. Ideakilpailuun jätettiin yhteensä 14 ehdotusta.

Arviointiraadin mukaan voittajatyössä puistosta luodaan hieno maisemallinen kokonaisuus. Suunniteltu aukio kokoaa muut toiminnot jatkeekseen ja muodostaa puistoon hienon sydämen. Alueen ylijäämämaat on hyödynnetty kumpuilevan nurmialueen muotoilussa ja syötävät puutarhat tuovat kivan lisän hyvään työhön.

Ideakilpailuun osallistujat saivat tehtäväkseen suunnitella toiminnallisen puistoalueen ottamalla huomioon tiivistyvän asuntorakentamisen, lisääntyvän virkistyskäytön sekä alueen nykyiset toiminnot.

Lue lisää kilpailun tuloksista

Tärkeät päivämäärät

11.-12.10.2018 Sense of Place -seminaari kilpailuun osallistuville

7.1.2019 kilpailutöiden viimeinen jättöaika

14.1.-29.1.2019 yleisöäänestys verkossa

6.2.2019 tulosten julkistus Viherpäivillä Jyväskylässä

Kysymyksiä kilpailusta

1. Hei, olen maisemasuunnittelun opiskelija Lepaalta. Opintoni alkavat olla loppusuoralla ja tavoitteenani on valmistua 31.12.2018 mennessä. Opintoni kuitenkin jatkuvat väistämättä ainakin 20.12.2018 saakka. Voinko osallistua Kaitaanlaakson ideakilpailuun, jos valmistun ennen kilpailun loppumista? Teen suunnitelman yhdessä toisen opiskelijan kanssa, joka valmistuu minua myöhemmin.

VASTAUS: Osallistua saa, jos on opiskelija kilpailun aikana. Ei haittaa, jos valmistuu ennen töiden jättöä tai ennen palkintojen julkaisua.

2. Hei, kysymykseni koskee tämän vuoden LAPPSETin järjestämään ideakilpailuun osallistumista. Meillä on ryhmä, jonka toinen jäsen opiskelee HAMKissa rakennetun ympäristön suunnittelua. Minä opiskelen Ruotsissa SLU:ssa (Sveriges Lantbruksuniversitet) maisema-arkkitehdin opintoja. Voimmeko osallistua yhdessä ideakilpailuun?

VASTAUS: Työryhmänne on oikeutettu osallistumaan sellaisenaan suunnittelukilpailuun.

3. Osallistumisoikeus (kohta 2, sivu 3/10):

” Kilpailuun voivat osallistua maisema-, ympäristö- ja miljöösuunnittelun, sekä maisema-arkkitehtuurin opiskelijat yksin tai ryhmässä Suomesta ja Virosta.”

Kysymys: miten tuo rajataan? Pitääkö olla opiskelijana kilpailuajan päättyessä, palkintojen julkistuksen aikaan vai miten? Vai voiko valmistua, vaikka per heti?

VASTAUS: Osallistua saa, jos on opiskelija kilpailun aikana. Ei haittaa, jos valmistuu ennen töiden jättöä tai ennen palkintojen julkaisua.

4. Nykyiset toiminnot (kohta 11, sivu 9/10):

Nykyisten toimintojen huomioiminen: jos toimintoja on jo alueella, kuten viljelypalstoja, tuleeko

a) määrät säilyttää samana, vai saako niitä kasvattaa tai pienentää?
b) sijainteja muuttaa?

VASTAUS: a) Viljelypalstojen määrä (40 kpl, n. 10x10m) tulee säilyä ennallaan, tai lisätä. Viljelypalsta-aluetta voi muuten muokata koon suhteen.
b) Sijainnit tulee säilyttää ennallaan.

5. Kilpailutyön rakenne / vaadittavat asiakirjat (kohta 13, sivu 10/10)

a) Onko yleissuunnitelman ja havainnekuvien paikat sidottu plansseihin (1 & 2) vai saako niitä sijoitella toisinkin?

b) Saako selostus olla taitettuna orgaanisesti planssin 1 sisään, voiko sen sijoittaa vaihtoehtoisesti planssiin kaksi vai pitääkö sen olla konkreettisesti liitettynä erillisenä suunnitelman 1 planssiin?

VASTAUS: a) Yleissuunnitelman paikka on sidottu planssiin 1. Havainnekuvia voi sijoittaa myös planssiin 1, mikäli jättää vain yhden planssin.
b) Selostuksen voi taittaa orgaanisesti planssin 1 sisään, jos se on esitysteknisesti välttämätöntä. Selostuksen kokonaispituus enintään 1 A4 arkki

6. Alueen tutustumiskierroksella osoitettiin säilytettävät alueet, kuten leikkipaikat, koirapuisto ja viljelyspalstat. Tuleeko ne säilyttää entisen kokoisina samalla paikalla vai voiko niiden sijoittelua, muotoa ja/tai laajuutta muuttaa?

VASTAUS: Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen sijaintia ja kokoa voi muuttaa vapaasti. Koira-aitaus säilyy ennallaan. Viljelypalstojen määrä (40 kpl, n. 10x10m) säilyy ennallaan, mutta aluetta voi muuten muokata.

7. Onko maaperä ojitetuilla alueilla turpeista vai savista? Onko alueesta olemassa yksityiskohtaista maaperäkarttaa?

VASTAUS: Maaperä pääosin savista ja osittain alle 3 m kerros savea ja /tai silttiä hiekan/moreenin päällä. Espoon karttapalvelusta löytyy maaperäkartta: https://kartat.espoo.fi/ims Valitse kartalla näkyvät tiedot->Karttoja->Maaperäkartta.

8. Koska ja minne tulevat seminaarissa nähdyt kartat suunnitelluista kevyenliikenteenväylistä, tulevista metroasemista, Maptionnaire-tuloksista ym.? Onko missään näkyvissä alueen läntisen 'sisäänkäynnin' viereen rakentuvaa metrokuilua?

VASTAUS: Seminaarissa esitetyt materiaalit julkaistaan 5.11. kilpailusivustolla seminaariaineistojen jakamisen yhteydessä. Puiston läntisen sisäänkäynnin yhteyteen rakentuva metron huoltokuilu ei ole kilpailualueella. Huoltoajoyhteys huoltokuilulle kulkee suunnittelualueen kautta, sijainti esitetty puistosuunnitelman otteessa, sekä erillisessä ote_metron_huoltokuilu.dwg -tiedostossa.

Tiedostot OneDrivessä

9. Jääkö alueelle ilmajohtoja vai onko tarkoitus siirtää kaikki olemassa olevat sähkövedot maakaapeleiksi? Pitääkö ilmajohtojen olemassa olevat puuston aukileikkaukset säilyttää?

VASTAUS: Ilmajohdot poistuvat alueelta. Valaistuksen sähköistys tehdään maakaapeleilla. Puuston aukileikkauksia ei tarvitse säilyttää.
 

HUOMIO: Kilpailuohjelmassa oli virhe kilpailutöiden palautusosoitteeseen liittyen.

Oikea palautusosoite on Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI ja käyntiosoite: Siltakatu 11, Espoon keskus.

Jos olet palauttanut kilpailutyön kilpailuohjelmassa mainittuun osoitteeseen (Kannunsillankatu 8, 02770 Espoo), ota yhteyttä Mikael Alhforssiin (yhteystiedot alla) työn perille pääsyn varmistamiseksi.  

Lisätiedot

Espoon kaupunki: Mikael Ahlfors, suunnitteluhortonomi, puh. +358 438 272 833, mikael.ahlfors@espoo.fi

Lappset Group Oy: Aarni Mertala, konseptipäällikkö, puh. +358 400 328 481, aarni.mertala@lappset.com