Finnoon keskustan pääkatujen rakentaminen alkaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.8.2018 klo 8.51

Urakassa rakennetaan Kaitaantien itäosan rakentamattomat osuudet. Finnoonsilta ja Suomenlahdentie rakennetaan valmiiksi alueen talojen valmistuttua. Jalankululle ja pyöräliikenteelle rakennetaan reitti Hannuksenrinteeltä Kaitaantielle. Työt alkavat elokuussa.

Kaitaantie ja Finnoonsilta ovat alueen pääkatuja. Uudet katuyhteydet palvelevat tulevaa Finnoon keskustaa sekä metroasemaa, kun metrolinja laajenee Kivenlahteen asti. Metrokeskukseen tulevan pysäköintilaitoksen pohjoinen sisääntulotunneli rakennetaan Kaitaantien, Finnoonsillan ja Meritien risteyksen pohjoispuolelle.

Kaitaantien pohjoispuolelle ja Finnoonsillan itäpuolelle Suomenlahdentiestä pohjoiseen rakennetaan 3,50 metriä leveä jalankulku- ja pyörätie. Kaitaantien eteläpuolelle, Finnoonsillan länsipuolelle sekä Finnoosillan itäpuolelle välille Meritie-Suomelahdentie rakennetaan eroteltu 5,00 metriä leveä jalankulku- ja pyörätie. Jalankulku- ja pyörätie erotetaan ajoradasta erotuskaistalla.

Metroasemalle johtava jalankulun ja pyöräliikenteen alikulkukäytävä rakennetaan Finnoonsillan eteläpäähän.

Urakassa rakennetaan myös hulevesipumppaamon perustukset, vesihuoltoa sekä Kaitaantien alittava hulevesiviemäri, kaukolämpöä ja sähkö-, tele-, tiedonsiirtokaapeleiden suojaputkituksia.

Rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen

Rakentaminen aiheuttaa edetessään haittaa liikenteelle Meritien ja Finnoonsillan risteyksessä, Hyljeluodontiellä ja Kaitaantiellä. Liikenteen poikkeusjärjestelyt merkitään opastein paikan päällä.

Seuraa hankkeen etenemistä täällä.

Urakka-alue