Asuminen ja palvelut

Finnooseen tulee sujuvat joukkoliikenneyhteydet. Yksi länsimetron jatkon uusista asemista sijoittuu Finnoon keskustaan, minne on hyvät ja turvalliset kevyenliikenteen yhteydet. Tämänhetkisen tiedon mukaan metron jatko otetaan käyttöön vuonna 2023.

Havainnekuva Finnoon keskuksesta

Finnooseen on suunniteltu monipuolisia julkisia ja yksityisiä palveluita:

• Alueen kaavassa on varaus kahdelle yhtenäiskoululle ja usealle päiväkodille.

Lapset koulumatkalla

• Kaupalliset palvelut painottuvat keskustan metroaseman ympäristöön, työpaikat keskustaan Länsiväylän varteen ja satamapalvelut alueen rantavyöhykkeelle

Finnoon työpaikat

• Finnoon omat lähipalvelut tulevat kävelyetäisyyden päähän.

• Rakentamisen alkuvaiheessa uusilla asukkailla on käytettävissään mm. Matinkylän Ison Omenan, Espoonlahden ja Suomenojan palvelut.

Finnoossa on helppo liikkua päästöttömästi ja turvallisesti. Keskustassa liikutaan kävelykaduilla. Kevyt liikenne ja autoliikenne erotetaan eikä kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarvitse ylittää katuja. Autojen pysäköinti keskitetään erillisiin pysäköintihalleihin.

Kerrostaloasuntoja rakennetaan neljälle erilaiselle alueelle: moderniin metrokeskukseen, vehreään Djupsundsbäckeniin ja merelliseen Finnoonsatamaan sekä pohjoisosan Finnoonkartanoon. Vehreät puistokäytävät yhdistävät alueita.

Finnoonsatama

Ydinkeskustaan nousee metroasema ja kauppakeskus sekä korkeita asuinkerrostaloja hienoin näkymin. Finnoonsataman merihenkiseen asuinalueeseen kuuluu olennaisena osana pienvenesatama. Satamasta tulee asukkaiden yhteinen olohuone julkisine aukioineen ja kahviloineen.

Havainnekuva, Finnoon keskus

Finnoossa satsataan virkistysalueisiin ja luonto on lähellä. Linnustollisesti arvokas Finnoon allas ja keskeinen osa Finnovikenin kosteikkoa on osoitettu kaavoituksessa suojelualueeksi.

Meri ja linnut