Finnoo

Finnoosta tulee Länsiväylältä merenrantaan asti ulottuva 17 000 asukkaan kaupunginosa, jonka korkea keskusta syntyy metroaseman ympärille. Noin 300 hehtaarin kokoisen Finnoon kehitysalueen rakentaminen käynnistyy kunnolla vuoden 2018 aikana. Pääosiltaan Finnoo on valmis 2030-luvulla.

Pääpaino asuntotuotannossa

Rakentamisesta valtaosa on asuntotuotantoa, joka vaihtelee yli 20-kerroksisista asuintorneista mataliin terassitaloihin. Yritystoiminnalle varataan alueita metrokeskuksen läheisyyteen Finnoon alueen pohjoisosaan lähelle Länsiväylää.

Metro kytkee Finnoon osaksi seudullista ja valtakunnallista raideliikenneverkkoa.

Kestävät ratkaisut ohjaavat koko Finnoon toteutusta, mikä näkyy yhtä lailla kaava- ja energiaratkaisuissa, tontinluovutusehdoissa kuin rakennusmateriaaleissakin. Luontoarvosta ja luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan säilyttämällä ja suojelemalla arvokas lintukosteikkoalue.

Rantaan rakentuu Finnoonsataman marina-alue, jossa rantakerrostaloista avautuu näkymä satamaan  ja saaristoon. Viihtyisät rantapromenadit mukailevat Finnoon rantaviivaa tuoden meriolohuoneen kaikkien espoolaisten käyttöön. Satamassa pysähtyvien saaristolaivojen kyydissä pääsee satamasta kaupungin ulkoilusaariin.


Finnoon aluekartta

Ajankohtaista Finnnoossa