Kiviruukkiin kasvaa vehreä kaupunkielämän ja kiertotalouden keskus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.1.2021 klo 14.31

Espoon Kivenlahdessa sijaitseva Kiviruukki kehittyy vehreäksi ja kaupunkimaiseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi sekä bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymäksi.  Alue sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä Kivenlahden tulevasta metroasemasta. Nykyiselle pienteollisuus- ja varastoalueelle tulee asuntoja noin 9 000 asukkaalle ja noin 3000 työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä. Espoon kaupunginhallitus käsittelee Kiviruukin osayleiskaavaehdotusta 11.1.2021.

Ilmastoviisaus ja kiertotalous suunnittelun keskiössä

Alueen sydän on Kiviruukin aukio: elävä ja monipuolinen julkinen kaupunkitila, jonka ympärille sijoittuu asumista, koulutusta, tutkimusta, työpaikkoja ja palveluita. Tiiviin kaupunkirakenteen ansiosta alueelle on mahdollista rakentaa tehokas ja vähäpäästöinen energiajärjestelmä.

Myös alueen liikenneratkaisut tukevat Espoon tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030. Kiviruukin julkiset palvelut sijoitetaan siten, että ne ovat hyvin saavutettavissa jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Kun metron läntinen pääteasema valmistuu Kivenlahteen vuonna 2023, alueesta muodostuu keskeinen liikenteen solmukohta. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät sujuvasti Kivenlahden metrokeskuksesta Kiviruukkiin, kun Länsiväylän alittava Tschetschulininportti rakennetaan. Kaavassa varaudutaan siihen, että Kiviruukin läpi voidaan rakentaa myöhemmin Kauklahden ja Kivenlahden välinen joukkoliikenneväylä.

Kiviruukkiin on kasvamassa kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskus, Cleantech Garden, joka kokoaa yhteen tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen toimijoita sekä alan edelläkävijäyrityksiä.

Vihreys ja virkistys kuuluvat Kiviruukkiin

Kiviruukkiin rakennettavat puistot ja virkistysreitit liittyvät läheisiin virkistysalueisiin, kuten Sammalvuoreen ja Keskuspuistoon. Länsiväylän uusi alikulku avaa eheän jalankulku- ja pyöräily-yhteyden rantaraitilta keskuspuistoon saakka. Kattilalaakson pientaloalueen ja Kiviruukin välinen virkistysalue pysyy ennallaan ja sen luontoarvojen säilymisestä huolehditaan.

Kaupunginhallitus asettaa päätöksellään Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksen nähtäville. Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivää, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää ehdotuksen nähtävilläolon aikana tiedotus- ja keskustelutilaisuuden.

Kaupunginhallituksen esityslista 11.1.2021.
Kiviruukin osayleiskaava hankesivut