Kaupunginhallitus: Espoonlahden uimahallin peruskorjaus- ja laajennustoteukseen mukaan ulkoallas

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.3.2021 klo 19.48

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Espoonlahden uimahalli peruskorjataan sekä lisäksi toteutetaan monitoimi- ja kuntoutusallas sekä ulkoallas sekä uimahallin toimintaa tukeva ulkoalue.
 
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen toteutuksen lähtien hankesuunnitelman vaihtoehdosta 1b kuitenkin siten, että samalla toteutetaan ulkoallas, jonka tarkka koko täsmentyy toiminnallisesti ja taloudellisesti edullisena yksityiskohtaisemman suunnittelun tuloksena. Ulkoaltaan yhteyteen toteutetaan laaja uimahallin toimintaa tukeva ulkoalue. Tämä kokonaisuus toteutetaan siten, että sitä voidaan myöhemmin Espoonlahden väestömäärän kasvaessa ja kaupungin talouden salliessa edelleen laajentaa ja monipuolistaa. Hankkeen yksityiskohtaisemman suunnittelun tavoitteena on kustannussäästöt siten, että hanke saadaan mahtumaan investointiohjelmaan.

Vaihtoehto 1b:n mukainen laajennus sisältää hankesuunnitelman mukaan 10-rataisen altaan, joka sovitetaan nykyiseen allastilaan ja voidaan toteuttaa teräsaltaana. Nostettavilla pohja- ja väliseinäratkaisuilla taataan altaan monipuoliset käyttömahdollisuudet. Samassa yhteydessä katsomon kapasiteettia lisätään. Nykyiset tilaussaunat korvataan erityisryhmille tarkoitetuilla puku- ja pesutiloilla. Kaikki tilat ovat esteettömiä. Llisäksi uimahalliin rakennetaan monitoimi- ja kuntoutusallas.

Laajennuksen hankesuunnitelman vaihtoehdon 1b tavoitehinta vastaa 23,99 miljoonan euron summaa, joka on varattu hankkeelle valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa vuosille 2021–2030. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisen ulkoaltaan lisäkustannus on n. 1,1 milj. euroa.

Suunnittelun yhteydessä varaudutaan siihen, että laajimmassa laajennusvaihtoehdossa esitetyt laajennukset voidaan toteuttaa erillisenä hankkeena myöhemmin. 

Tavoitteena on, että Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus alkaa marraskuussa 2022 ja että uudistettu halli otetaan käyttöön lokakuun 2024 ja tammikuun 2025 välillä.

Tapiolan urheilupuiston asemakaava valtuuston päätettäväksi

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy  Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion
asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Tapiolan urheilupuiston alueen kehittäminen yhä monipuolisemmaksi urheilupalvelujen keskittymäksi. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan urheilupalvelurakennusten, mukaan lukien stadionin, rakentaminen. Samalla alueelle suunnitellaan myös asuntoja. Alueella olevat rakennukset säästetään pääosin. Hankekokonaisuudesta suunnitellaan hiilineutraali.

Kaupunginhallituksen 17.6.2019 päätöksen mukaan stadion toteutetaan kaupungin toimesta. Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 perustaa Kiinteistö Oy Tapiolan Stadionin, jonka pääasiallisena toimialana on rakennuttaa ja omistaa Tapiolan urheilupuistoon rakennettava jalkapallo- ja tapahtumastadion sekä Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinnin, jonka pääasiallisena toimialana on rakennuttaa ja omistaa Urheilupuiston aluetta palveleva pysäköintilaitos.

 Kiinteistöyhtiöiden toiminta suunnitellaan niin, että käyttötalous on tasapainossa. Kaupunki luovuttaa suunnitelmaan sisältyvät asuinrakennusoikeudet markkinahintaan ja kaupunki rahoittaa jalkapallostadionin ja pysäköintilaitoksen toteuttamisen asuntorakennusoikeuksien myymisestä saatavilla tuloilla.

Vanhusten palvelujen johtajaksi Minna Hoffström

Kaupunginhallitus valitsi sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palvelujen johtajan vakinaiseen virkaan Minna Hoffströmin.
Lue lisää ennakkotiedotteesta: Vanhusten palvelujen johtajaksi esitetään Minna Hoffströmiä

***

Asia 3 (Organisaatiouudistuksesta ym. aiheutuva hallintosäännön tarkistaminen) jätettiin pöydälle.

Asiat 4 (Valtuustoaloite Espoon ilmastohätätilajulistuksesta) ja 5 (Valtuustoaloite kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2-päästöjen kompensoinnista) palautettiin valmisteluun.

Asia 18 (Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä Hepokorven alueelle kiinteistön 49-402-10-2 määräalaan) jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat