Kaitaanlaakson ideakilpailun voittaja on selvillä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.2.2019 klo 10.29

Espoon kaupunki ja Lappset Group Oy järjestivät Kaitaanlaakson viheraluetta koskevan ideakilpailun, joka suunnattiin maisemasuunnittelun opiskelijoille. Tavoitteena oli löytää suunnitelma, joka kehittää alueesta toiminnallisen puistoalueen. Suunnitelmassa tuli huomioida alueen tiivistyvä asuntorakentaminen, lisääntyvä virkistyskäyttö sekä liito-oravien tuomat rajoitteet toimenpiteille. Viheralueiden esteettisyyden ja elämyksellisyyden lisäksi suunnitelmassa tuli pohtia nykyisten toimintojen tarkoituksenmukaisuutta.

Kilpailuaika oli 17.9.2018 – 7.1.2019. Kilpailun infotilaisuus järjestettiin syksyllä Espoossa osana ”Sense of Place – viheralueet paikkatunteen luojina” -seminaaria, joka oli tarkoitettu kilpailuun osallistuville. Kilpailun tulokset julkistettiin Viherpäivillä helmikuussa 2019.

Tiivistyvä ja kasvava kaupunginosa

Kaitaanlaakson ideakilpailun suunnittelukohde sijaitsee tulevan Kaitaan metroaseman läheisyydessä, Kaitaa–Iivisniemi -osayleiskaava-alueella, jonka maankäyttöä ollaan tehostamassa. Tavoitteena on kehittää alueesta kaupunkimainen, yhdyskuntarakennetta eheyttävä ja joukkoliikenteeseen tukeutuva asunto- ja työpaikka-alue. Uuden, vielä vahvistamattoman, osayleiskaavan mukaan alueelle tulee noin 6 000 uutta asukasta nykyisten, noin 3 500 asukkaan lisäksi. Finnoo–Kaitaa -vision mukaan uusien metroasemien lähiympäristöön tulee kaikkiaan noin 20 000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä.

Kaitaanlaakson ideakilpailun voittaja on selvillä

Espoon Kaitaanlaakson aluetta koskenut suunnittelukilpailu on ratkennut. Kilpailun voitti Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelijoiden Tuuli Frangénin, Anni Somerojan ja Minttu Kylmäläisen ehdotus SOLA. Kilpailun voittajaryhmä palkittiin 3 000 euron rahapalkinnolla. Ideakilpailuun jätettiin yhteensä 14 ehdotusta.

Arviointiraadin mukaan voittajatyössä puistosta luodaan hieno maisemallinen kokonaisuus. Suunniteltu aukio kokoaa muut toiminnot jatkeekseen ja muodostaa puistoon hienon sydämen. Alueen ylijäämämaat on hyödynnetty kumpuilevan nurmialueen muotoilussa ja syötävät puutarhat tuovat kivan lisän hyvään työhön.

Ideakilpailuun osallistujat saivat tehtäväkseen suunnitella toiminnallisen puistoalueen ottamalla huomioon tiivistyvän asuntorakentamisen, lisääntyvän virkistyskäytön sekä alueen nykyiset toiminnot.

Lue lisää kilpailun tuloksista (www.lappset.fi)

Tutustu voittajatyöhön

Liite 1 (pdf, 9362 Kt), liite 2 (pdf, 6338 Kt), liite 3 (pdf, 4819 Kt), liite 4 (pdf, 1765 Kt)