Kaitaa ja Iivisniemi kytkeytyvät osaksi metrovyöhykettä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.4.2020 klo 14.44

Metrorakentamisen edetessä myös Kaitaan aseman ympäristö alkaa hahmottua. Uusia asukkaita metrokeskuksen kaava-alueelle muuttaa Iivisniemen ja lähialueen nykyisten reilun tuhannen asukkaan lisäksi suunnilleen saman verran lisää. Metron myötä koko Kaitaa-Iivisniemen alue kehittyy entistä kaupunkimaisemmaksi.

Havainnekuvassa aikuiset ja lapset liikkeellä talojen edessä.
Kaitaan tulevan metroaseman ympäristöä

Kaitaan metrokeskukseen on tulossa asemakaavamuutoksen myötä uutta asuntorakentamista yli 42 000 neliömetriä.Alueen kaupalliset palvelut täydentyvät uusien rakennusten kivijalkoihin sijoitettavilla liiketiloilla. Lähistön nykyiset koulut ja päiväkodit palvelevat uusia asukkaita. Liityntäpysäköintipaikkoja on metroaseman yhteyteen tulossa 50.

Kaava-alueen itäisen osan toteutus voi alkaa asemakaavan vahvistuttua. Läntisin osa on metroaseman työmaana arviolta vuoden 2022 loppuun saakka, mikä estää alueen täysipainoisen toteuttamisen ennen metron valmistumista. Alueen rakentuminen valmiiksi kestää noin viisi vuotta.

Asemakaavoitusta tehdään vaiheittain

Kaitaan metrokeskuksen kaava mahdollistaa Iivisniemen keskusta-alueen kehittymisen Kaitaantien eteläpuolella, jonne sijoittuu metron toinen sisäänkäynti. Samalla koko Kaitaa–Iivisniemi kytkeytyy osaksi metrovyöhykettä. Alueella on voimassa oleva osayleiskaava, ja asemakaavoitusta jatketaan osa-alueittain. Seuraavana vuorossa on Kaitaantien pohjoispuolella sijaitseva Hannusranta.

Alueen suurin maanomistaja on Espoon Seurakuntayhtymä. Kaupungin ja seurakuntayhtymän kesken on neuvoteltu maankäyttösopimus ja alueiden luovutusta koskeva esisopimus. Kaupunginhallitus käsittelee Kaitaan metrokeskusta koskevia maankäyttö- ja esisopimuksia 4. toukokuuta. Samalla kaupunginhallitus päättää metrokeskuksen asemakaavan esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi.

Havainnekuvassa ihmisiä liikkeellä. Ympärillä rakennuksia.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen esityslista 4.5.2020

Havainnekuvat: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy