Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Kiviruukin alueelle koulutusta, tutkimusta sekä yritystoimintaa yhdistävä kokonaisuus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.10.2020 klo 11.47

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myönsi suunnitteluvarauksen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle ja NCC Property Development Oy:lle yhteiskehittämiseen ja jatkaa 6.4.2020 päätettyä varausta entisin ehdoin ja seuraavalla lisäyksellä: Suunnittelualueen rakennusoikeudesta voidaan korkeintaan 20 % osoittaa asuntorakentamiseen.

Jaosto lisäsi, että varauksensaajan tulee tarkastella nyt määriteltyä aluetta laajempaa kokonaisuutta ja nyt määriteltyä suurempaa rakennusoikeutta sen selvittämiseksi voidaanko kaupungin ja myös muiden toimijoiden tarvitsemia tiloja toteuttaa osana yhteistä hankekokonaisuutta siten, että eri tilojen synerginen yhteistoteutus ja/tai yhteiskäyttö ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti edullista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lukion, kulttuurin, liikunnan sekä VTT:n ja muiden Gleantech Garden yritysten ja yhteisöjen toimintoihin tai yhteiskäyttöön potentiaalisesti tulevat tilat.

Kokonaiskuvaus tämän suunnitteluvaruksen etenemisestä ja Kivenlahden metroaseman yhteyteen ja läheisyyteen tulevista muista suunniteltavista toiminnoista tulee valmistella kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lähikuukausina.

Cleantech Garden tulee kokoamaan tiede-, tutkimus ja koulutustoimijoita sekä alan edelläkävijäyrityksiä yhteen, muodostaen kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisen keskittymän. Hanke on tarkoitus toteuttaa Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston, Laurean, Metropolian, Omnian ja VTT:n sekä bio- ja kiertotalousyritysten ja alueen asukkaiden yhteistyönä.

Alueen kehittämisestä tarkemmin tiedotteessa: Espoon Cleantech Garden kokoaa kiertotalouden toimijat yhteen

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa 10.8.2020 jatkettua varausta Westpro CC Oy:lle maa- ja vesialuetta Matinkylän Koukkuniemestä venesataman suunnittelua varten. Varausehtoihin lisättiin seuraavaa: Suunnittelussa tulee lisätä merenrannan ja sen palvelujen houkuttelevuutta etenkin lähialueiden asukkaiden kannalta. Täten suunnittelussa yhteistyö Nuottaniementien, Koukkuniementien ja Koukkuniemenportin asukkaiden kanssa on tärkeää. Hankkeen suunnittelu etenee yhteistyössä kaupungin valmistelijoiden kanssa siten, että hanketta on kehitettävä varausehtojen mukaisesti osana asemakaavan muutoksen valmistelua muotoon, jolle voidaan saada vesilain mukainen lupa.

Esittelijä poisti listalta asian 8 (Asuntotonttien vuokrantarkistusmenettely).

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat