Rakentaminen

Espoon keskuksen kehittäminen painottuu aseman seudun ympäristöön.

Vanha virastokeskus uudistuu moderniksi ja viihtyisäksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Alueelle rakennetaan uusia asuintaloja sekä liike- ja toimistotiloja.

Uuden asuinkorttelin viereen rakennetaan monipuolinen tapahtuma- ja kohtaamispaikka, Vaakunatori. Toriaukio valmistuu syksyn 2020 aikana. Ensimmäinen uudessa asuintalossa asutaan ja se valmistui alueelle alkukeväällä 2020. 

Vaakunatorin edessä kulkeva Kirkkojärventie uudistetaan, ja ympäristö muuttuu viihtyisämmäksi jalankulkijoille. Asemalle pyörällä saapuville on rakenteilla valaistu ja katoksellinen liityntäpyöräparkki 156 polkupyörälle.

Havainnekuva uudistuneesta Vaakunatorista Espoon keskuksessa Havainnekuva uuden asuinkorttelin viereen tulevasta Vaakunatorista (Näkymä Oy)

Purettavan Virastotalo 2:n paikalle rakennetaan espoolaisten kohtaamispaikaksi uusi rakennus, Espoolaistentalo. Rakennuksessa yhdistyvät kaupungin hallinnolliset tilat, monipuoliset palvelut, kulttuuri- ja liiketilat sekä päätöksentekoa ja asukasyhteistyötä palvelevat tilat. Talosta järjestetään arkkitehtuurikilpailu, ja rakentaminen alkaa vuonna 2024. Espoolaistentalo on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2026 aikana. 

Vuonna 2009 tyhjäksi jääneen vanhan kaupungintalon purku tehdään heti siihen liittyvien valituskäsittelyjen tultua päätökseen. Päätöksen jälkeen tontin lopullista käyttötarkoitusta selvitetään.

Suviniityn asuinalueen rakentaminen jatkuu vielä arviolta noin kolme vuotta. Uusi päiväkoti valmistuu vuonna 2020. Osittain jo valmiiseen Suviniittyyn muuttaa noin 500 uutta asukasta lähivuosien aikana.

Havainnekuva Espoon keskukseen rakennettavasta Espoo-talosta Havainnekuva Espoolaisten talosta (Arkkitehtitoimisto Anttila & Rusanen)

Havainnekuva uudesta Lakelanpuistosta Havainnekuva radan pohjoispuolen uuden asuinkorttelin viereen tulevasta Lakelanpuistosta (Näkymä Oy)