Rakentaminen

Espoon keskuksen kehittäminen painottuu aseman seudun ympäristöön, josta suunnitellaan monipuolista ja modernia kaupunkikeskusta. Erinomaisten liikenneyhteyksien ja joukkoliikenteen äärelle rakennetaan asuintaloja, jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennetaan viihtyisät ja korkeatasoiset kulkureitit.

Asuinrakentaminen aseman pohjoispuolella käynnistyi syksyllä 2018 arkkitehtikilpailun voittaneella asuinkorttelisuunnitelmalla. Uuden asuinrakennuksen liiketilat reunustavat tulevaa Vaakunatoria.

Havainnekuva uudistuneesta Vaakunatorista Espoon keskuksessa Havainnekuva uuden asuinkorttelin viereen tulevasta Vaakunatorista (Näkymä Oy)

Muun muassa Suviniityn alueelle toteutetaan lähivuosina paljon monipuolista asuntorakentamista. Suviniityn asuinalueen rakentaminen jatkuu vielä arviolta noin kolme vuotta. Uusi päiväkoti saataneen käyttöön vuonna 2020. Alueen kehittämistyö mahdollistaa sen, että Suviniittyyn voi muuttaa noin tuhat uutta asukasta ensi vuosikymmeneen mennessä.

Vanhan rakennuskannan uudistaminen käynnistyy purkamalla ensimmäiseksi vuodesta 2009 tyhjillään ollut kaupungintalo. Seuraavaksi puretaan huonokuntoinen Virastotalo 2, jonka tilalle rakennetaan espoolaisten kohtaamispaikaksi uusi rakennus, "Espoolaisten talo", rakennuksessa yhdistyvät kaupungin hallinnolliset tilat, monipuoliset palvelut, kulttuuri- ja liiketilat sekä päätöksentekoa ja asukasyhteistyötä palvelevat tilat. Talosta järjestetään arkkitehtuurikilpailu, ja rakentaminen alkaa vuonna 2022. "Espoolaisten talo" on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2025 alussa.

Havainnekuva Espoon keskukseen rakennettavasta Espoo-talosta Havainnekuva "Espoolaisten talosta" (Arkkitehtitoimisto Anttila & Rusanen)

Havainnekuva uudesta Lakelanpuistosta Havainnekuva radan pohjoispuolen uuden asuinkorttelin viereen tulevasta Lakelanpuistosta (Näkymä Oy)

Espoontorin ja Entressen kauppakeskukset laajenevat ja lisäävät palvelujaan tulevina vuosina. Kauppakeskusten yhteyteen on suunniteltu asuntoja noin 350 uudelle asukkaalle.

Espoon keskuksen kehittämispolku pähkinänkuoressa

  • Espoon keskus uudistuu viihtyisäksi asuin- ja työpaikka-alueeksi.
  • Keskuksen lähiympäristöä ja virkistysalueita parannetaan jatkuvasti.
  • Nykyiseen Virastokeskukseen nousee uusi rakennus, "Espoolaisten talo", jossa yhdistyvät monipuoliset tilat sekä asukkaille että kaupungin henkilöstölle. Espoon keskus on myös tulevaisuudessa espoolaisten hallinnollinen keskus.
  • Aseman seudulle rakennetaan uusia asuintaloja sekä liike- ja toimistotiloja.
  • Espoon keskukseen muuttaa arviolta 10 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä.
  • Espoontorin ja Entressen kauppakeskusten odotetaan laajentavan toimintaansa lähivuosien aikana.
  • Alueen kehittämistyö mahdollistaa noin 2 000 uuden työpaikan syntymisen alueelle.
  • Espoon uudistuvaan sydämeen on helppo tulla, erinomaiset liikenneyhteydet paranevat tulevaisuudessa entisestään. Kaupunkiradan jatke Leppävaarasta odottaa toteutuspäätöstä lähivuosina.