Rakentaminen

Espoon keskuksen kehittäminen painottuu aseman seudun ympäristöön.

Vanha virastokeskus uudistuu moderniksi ja viihtyisäksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Alueelle rakennetaan uusia asuintaloja sekä liike- ja toimistotiloja.

Uuden asuinkorttelin viereen rakennetaan monipuolinen tapahtuma- ja kohtaamispaikka, Vaakunatori. Toriaukio valmistuu keväällä 2020 samoihin aikoihin ensimmäisen uuden asuintalon kanssa.

Vaakunatorin edessä kulkeva Kirkkojärventie uudistetaan, ja ympäristö muuttuu viihtyisämmäksi jalankulkijoille. Asemalle pyörällä saapuville toteutetaan 160 pysäköintipaikkaa.

Havainnekuva uudistuneesta Vaakunatorista Espoon keskuksessa Havainnekuva uuden asuinkorttelin viereen tulevasta Vaakunatorista (Näkymä Oy)

Purettavan Virastotalo 2:n paikalle rakennetaan espoolaisten kohtaamispaikaksi uusi rakennus, Espoolaistentalo. Rakennuksessa yhdistyvät kaupungin hallinnolliset tilat, monipuoliset palvelut, kulttuuri- ja liiketilat sekä päätöksentekoa ja asukasyhteistyötä palvelevat tilat. Talosta järjestetään arkkitehtuurikilpailu, ja rakentaminen alkaa vuonna 2023. Espoolaistentalo on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2025 aikana. 

Vuonna 2009 tyhjäksi jääneen vanhan kaupungintalon purku tehdään heti siihen liittyvien valituskäsittelyjen tultua päätökseen. Päätöksen jälkeen tontin lopullista käyttötarkoitusta selvitetään.

Suviniityn asuinalueen rakentaminen jatkuu vielä arviolta noin kolme vuotta. Uusi päiväkoti valmistuu vuonna 2020. Suviniittyyn muuttaa noin tuhat uutta asukasta lähivuosien aikana.

Havainnekuva Espoon keskukseen rakennettavasta Espoo-talosta Havainnekuva Espoolaisten talosta (Arkkitehtitoimisto Anttila & Rusanen)

Havainnekuva uudesta Lakelanpuistosta Havainnekuva radan pohjoispuolen uuden asuinkorttelin viereen tulevasta Lakelanpuistosta (Näkymä Oy)