Mun idea -kokeilu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Alkuvuonna 2017 käynnistyneessä Mun Idea -kokeilussa Espoon keskuksen asukkaat ja alueen toimijat pääsivät kertomaan ideoitaan alueen elävöittämiseksi. Kokeilu keräsi yli 30 ehdotusta, joista toukokuusssa toteutettuun äänestykseen eteni 16 ideaa. Ääniä ehdotuksille annettiin kaikkiaan yli 700.

Neljä eniten ääniä saanutta ehdotusta saavat kukin 3 000 euroa ideansa rahoittamiseen. Ideat on toteutettava alkukesään 2018 mennessä.

Eniten ääniä vihreälle liikkumiselle

Eniten ääniä sai lapsille, nuorille ja perheille suunnattu liikkumista ja ympäristökasvatusta yhdistävä Liiku vihreästi -konsepti. Ohjelmassa käydään läpi parkourin alkeita sekä tutustutaan kierrätykseen. Ideana on kiertää Espoon keskuksen ympäristön parkourreittejä samalla ympäristöä siistien ja roskia keräten.

Toiselle sijalle nousi paikallisfestivaali Centtifest, jonka tavoitteena on tarjota musiikkia eri genreistä espoolaisten artistien esittämänä. Kolmanneksi sijoittui idea Espoon keskuksen S-Marketin viereiselle aukiolle istutettavasta kukkaniitystä. Neljäs rahoitusta saava idea on Espoon keskuksen juuria ja monikulttuurisuutta yhdistävä Suvelan Basaari -tapahtuma, jonka ohjelma koostuu muun muassa etnisestä ruuasta, musiikista, tanssista ja taiteesta.

Osallistuvan budjetoinnin kokeilu

Mun idea -kilpailulla Espoo halusi kannustaa asukkaita ideoimaan asioita, joita he itse haluaisivat tehdä asuinalueensa hyväksi. Mun idea -kokeilu edustaa osallistuvan budjetoinnin uudenlaista muotoa.

Ideat saivat olla pieniä tai isoja: ehdottaa sai esimerkiksi maksuttomia tapahtumia, koulutuksia, ympäristötaidetta, määrätyn paikan kohennusta tai jonkin uuden palvelun tarjoamista alueella.

Ideoita sai esittää ja äänestää kuka tahansa, mutta ideat toteutetaan Espoon keskuksen alueella. Ennen äänestystä ideoita kehiteltiin ja törmäytettiin yhteen kaupungin järjestämissä työpajoissa.

Kokeilua koordinoi Espoon keskuksen aluekehittämisryhmä tutkimusyhteistyökumppaninaan Laurea-ammattikorkeakoulu. Verkkosovelluksen toteutuksesta vastasi Mapdon Oy.

Ideoiden esittelyt »

Aikataulu

  • Verkkoäänestyksen tulokset julkistettiin 5.6.2017
  • Äänestys 8.–28.5.2017
  • Ideoiden jättö 4.2 –5.3.2017

Lisätietoja

  • Mikko Kivinen, Espoon kaupunki, p. 043 824 9578
  • Kai Fogelholm, Espoon kaupunki, p. 050 553 9006
  • Tuija Norlamo, Espoon kaupunki, p. 050 359 9504
  • Virpi Lund, Laurea ammattikorkeakoulu p. 046 856 7563