Mun idea - kysymyksiä ja vastauksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Mihin Mun idea -sovellus on tarkoitettu?

Sovellus on suunniteltu ideoiden jättämistä ja äänestämistä varten. Sovellusta käytetään ideoita jätettäessä tai näitä kehittäviin työryhmiin mukaan haluttaessa (4.2. - 5.3.2017) sekä verkkoäänestyksen yhteydessä (8. - 28.5.2017). Sovellusta on tarkoitus käyttää mahdollisissa tulevissa kokeiluissa muuallakin Espoossa.

Miten Mun idea -prosessi oikein etenee?

Etenemisjärjestys on periaatteessa seuraava: ensin jätetään ideoita, sitten näitä kehitetään edelleen työpajoissa ja tämän jälkeen avautuu mahdollisuus näiden äänestämiseen. Tämä kaikki toteutetaan helmikuusta alusta toukokuun loppuun.

Kuka kokeilusta vastaa?

Espoon kaupungin ja Laurean VVV-tutkimusyhteistyöhankkeessa (2013-2015) perustettiin monipuolista kaupunkikehittämisen asiantuntijuutta ja paikallistuntemusta edustava aluekehittämisryhmä. Tämä kaupungin työntekijöistä, ulkopuolisista tutkijoista sekä alueen asukkaista koostuva ryhmä organisoi v. 2015 Suvelassa Budjetoi puisto -kokeilun. Asukaslähtöistä kaupunkikehittämistä päätettiin jatkaa v. 2017 aikana Mun idea -osallistuvan budjetoinnin kokeilulla.

Laurea on saanut vuosille 2017-18 Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman (KatuMetro) rahoituksen tätä tutkivalle hankkeelleen ”Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä”. Laurea osallistuu Mun idea -hankkeeseen myös käytännön tasolla, vastaten mm. työpajojen järjestelyistä.

Miksi ideoita ei voi jättää sovellukseen nimettömänä tai suoraan kaupungille, ja on myös rekisteröidyttävä?

Lähtökohtaisesti ideoiden on oltava julkisia jotta asukkaat voivat näistä äänestää. Idean esittäjästä tulee sovelluksen julkiseen idealuetteloon näkyviin rekisteröityessä annettu nimi tai nimimerkki. Rekisteröinnillä varmistetaan osaltaan äänestyksen luotettavuus. Rekisteröinnin kautta saatavia taustatietoja tarvitaan puolestaan tutkimustarkoituksiin sekä kehitettäessä sovellusta ja prosessia edelleen.

Kokeilun ja osallistuvan budjetoinnin perusidea on avoimuus ja läpinäkyvyys. Nyt kehitettyä sovellusta ei ole tarkoitettu ”ideoiden heittämiseen”, vaan sovellukseen kirjautumalla osoittaa halukkuutensa saattaa ideansa toteutukseen asti. Tämä onnistuu usein parhaiten yhdessä ideaan uskovien kumppaneiden kanssa. Yhteystietojen avulla ideoita esittäneet ja näiden toteuttamisesta kiinnostuneet kutsutaan paikalle työpajoihin.

Uskon ideaani, mutta tarvitsisin kumppaneita - mitä teen?

Työpajoissa ideoita kehitetään edelleen ja tällöin samantyyppisiä ideoita jättäneet voivat myös yhdistää voimansa. Voit myös ideaa esittäessäsi esittää idean kuvauksessa, että etsit ideasi toteutuksesta kiinnostuneita kumppanuuksia. Nämä voivat olla esimerkiksi asukkaita, järjestöjä tai yhdistyksiä tai vaikkapa alueen yrittäjiä.

Voiko idea olla kaupallinen ja kohdistua vain tietylle porukalle?

Lähtökohtaisesti toteutettavan idean tulee olla sellainen, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua tai josta nauttia. Jos kyse on tapahtumasta, tämän tulee olla pääosin maksuton. Tapahtumassa voi toki olla esimerkiksi myyntikojuja tai vaikkapa mukana olevien yritysten mainontaa. Tietylle väestöryhmälle kohdennettunakin kurssille on oltava kaikilla halukkailla mahdollisuus osallistua. Idean koskiessa esimerkiksi pysyvää taideteosta tai vaikkapa kertaluonteista performanssia, tämän tulee sijoittua julkiseen kaupunkiympäristöön. Näissä kaikissa kuten myös paikan kohennukseen liittyvissä ideoissa idean esittäjän on oltava merkittävässä roolissa idean toteuttamisessa.