Mainostaminen katualueella

Kaupungilla on sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia sopimuksia katualueella mainontaa harjoittavien yritysten kanssa. Lähinnä ne ovat linja-autojen odotuskatoksissa sekä valaisinpylväissä.        

Tilapäiset mainospaikat  

Mainospaikkoja vuokrataan sillan kaiteista tai liikennettä ja yleistä turvallisuutta haittaamattomista rakenteista ja alueilta. Vuokra-aika on enintään kaksi viikkoa.             

Siltabanderollit

Siltojen kaiteisiin (13 kpl) voi hakea tilapäistä mainoslupaa (myös kaupallista). Poliittista mainontaa siltabanderolleissa ei sallita. Mainospaikkoja on seuraavissa siltojen kaiteissa:

1 Lintulaaksontie pohj./ Lintulaaksonsilta
2 Lintulaaksontie etel./ Pikkulinnunsilta
3 Viherlaaksontie/ Ostoskeskus
4 Espoonväylä/ Kiltakuja
5 Merituulentie/ Koulusilta
6 Nöykkiönkatu/ Vehaksensilta
7 Olarinkatu/ Meteorinranta
8 Kuitinmäentie/ Piispansilta
9 Martinsillantie/ Tukkurinsilta
10 Matinkatu/ Ostoskeskus
11 Soukantie/ Ostoskeskus
12 Soukantie/ Kastevuorenraitti
13 Alakartanontie/ Kastevuorenkuja

Tiedustelut kaivulupa@espoo.fi. Mainostaja teettää ja asentaa siltabanderollit itse.

Tilapäisten mainosten taksat

A. Yleishyödyllisten tapahtumien ja tilaisuuksien mainostamisesta ei peritä maksua. Näitä ovat mm.

  • kaupungin, järjestöjen, yhdistysten, oppilaitosten ja päiväkotien järjestämille, kaikille avoimille, maksuttomille ja yleishyödyllisille tapahtumille
  • urheiluseurojen ja järjestöjen pelivuoroille puistokentillä
  • siivous- ja ympäristötalkoille
  • yleisiin vaaleihin liittyville tapahtumille ja tilaisuuksille vaalimainonta-aikana
  • puolustusvoimien, poliisin tai pelastuslaitoksen tms. töihin, harjoituksiin tai tapahtumiin
  • ministeriöiden ja valtion omistamien laitosten tutkimus- tai työhankkeille
  • kaupungin omien yksiköiden töihin
  • jäätelöauto tms. alueella hetkellisesti pysähtyvälle, liikkuvalle myyntikojulle tai pisteelle
  • pienimuotoisten tilapäisten liikennejärjestelyiden myöntäminen perhetapahtumien tms. vuoksi, jos se ei aiheuta tarkastuskäyntiä

Lupamenettely ks. alla (Tapahtumaopasteet)

B. Yhteisömainokset: 15 € + alv. 24% / vuorokausi (urheilutapahtumat, kulttuuritapahtumat)

C. Kaupalliset ulkomainospaikat

Espoon kaupungin hallinnoimilla alueella toimii useita kaupallisia toimijoita, jotka tarjoavat mainostilaa.

Merkittävimmät toimijat ovat JCDecaux Finland Oy, Clear Channel Suomi Oy ja  Atlas Media Oy. Näiden mainostilojen käytöstä tulee mainostajan sopia toimijoiden kanssa itsenäisesti.

Tapahtumaopasteet

Tapahtumaopasteisiin (urheilu- tai kulttuuritapahtuma, myymälän avajaiset tai muu vastaava yleisötapahtuma/juhlatilaisuus) haetaan lupa sähköisesti. Rakentamisen ja maankäytön sähköinen asiointipalvelusta. Oikean lupahakemuksen löydät osiosta Yleisten alueiden luvat, kohdasta Mainoslupa.

Yhtä lupahakemusta kohden myönnettävien mainosten lukumäärä on enintään 30 ja ne on tarkoitettu opastamaan yhtä tapahtumaa suppealla alueella (esim. kaupunginosassa). 

Tapahtumaopasteluvan hinta on 60 € + alv. 24 % / 2 viikkoa. Kaupunki valvoo mainosten asianmukaisuutta ja sillä on oikeus poistaa luvattomat mainokset katualueelta sekä periä poistosta aiheutuneet kustannukset.

Ohjeet vaalimainontaan (uusi ohje tulossa)

Kaupunkitekniikan keskus on laatinut ohjeen, joka koskee vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin liittyvää mainontaa. Sama ohjeistus koskee sekä kaupungin järjestämissä telineissä tapahtuvaa mainontaa että puolueiden ja ehdokkaiden toteuttamaa omaehtoista mainontaa Espoon kaupungin hallinnoimilla alueilla. Aiemmista vaaleista poiketen Espoon kaupunki on päättänyt osin vapauttaa hallinnoimiensa yleisten alueiden ulkomainontaa. Vuoden 2019 vaalien osalta vaalimainontaa saa harjoittaa tämän ohjeen mukaisesti myös muualla kuin kaupungin järjestämissä telineissä.

Ohjeet eurovaalimainontaan Espoossa (pdf, 129 Kt)

Yleiset ohjeet vaalimainontaan Espoon kaupungin alueella (pdf, 97 Kt)

Espoon kaupungin järjestämät vaalimainospaikat (pdf, 9597 Kt)