Katu- ja yleisten alueiden aitaaminen

Katualueen vuokraus tulee kyseeseen, kun katu/kadun osa pitää sulkea tehtävän rakennustyön vuoksi tai työkoneen sijoittamiseksi. Katu- ja yleisten alueiden tilapäinen aitaaminen sekä käyttö varasto- tai työmaa-alueena edellyttää katualueiden vuokraamista. Vuokrausta koskevat lupahakemukset karttaliitteineen tulee jättää eLupapalvelun kautta vähintään viikkoa ennen tarvetta.

Alueenkäyttömaksut

Tilapäisistä töistä peritään aina alueenkäyttömaksu yleisellä alueella tehtävästä työstä tai maa-aluevuokrasta.

Tilapäisiksi töiksi luokitellaan esimerkiksi nostotyöt, siirtolavapaikat, muuttotyöt, kuvaukset, isot työmaataulut, suoja-alueet talonrakennusta varten yms.

Alueenkäytön taksa riippuu yleisestä käytöstä pois otettavan alueen pinta-alasta ja kunnossapitoluokitukseta. Laskutettava pinta-ala määräytyy aina alkavalta 15 m2:lta. Ota selvää onko kyseessä tilapäinen liikennejärjestely, yleisen alueen vuokraus vai lyhytaikainen yleisen alueen käyttö.

Maksuveloitukset

Alueenkäyttömaksun veloitus alkaa, kun alue otetaan pois pois yleisestä käytöstä. Veloitus päättyy, kun työ on valmis ja kun sen valmistumisesta on tehty kirjallinen ilmoitus ja alue on kaupungin puolesta hyväksytysti vastaanotettu.

Alueenkäyttömaksun lisäksi tilapäisistä töistä (esim. vaihtolava, nostotyö, muutto tai kuvaustyöt) veloitetaan ilmoituksen käsittely- ja työn valvontamaksu 60,00 euroa ja tilapäisistä töistä, jotka ovat työmaavuokrauksia (julkisivusaneeraukset, varastoalueet, tukikohdat yms.) 180,00 euroa.

Kadun katkaisusta nosto- ja muissa tilapäisissä töissä veloitetaan alueen koon mukaan muodostunut hinta. Vähimmäisveloitus on 100 €/päivä. Mikäli työmaavuokrauksessa on rakennettu altakuljettava teline (esim. julkisivuremontti), veloitetaan siltä alalta 50% alueenkäyttömaksusta.

Katso myös: Kaivutyöt yleisillä alueilla