Tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäinen liikennejärjestely on kyseessä, kun katu tai kadun osa pitää sulkea rakennustyön vuoksi tai työkoneen sijoittamiseksi. Rakennustöistä aiheutuvat järjestelyt voivat vaatia kadun osittaisen sulkemisen, tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisen tai työntekijöiden autojen pysäköinnin järjestämisen. Huolehdi, että suojatien eteen jää riittävä näkymä tilapäisissä liikennejärjestelyissä (pdf, 848 kt).

Rakennustöistä aiheutuviin järjestelyihin on haettava lupa

Kadulla tai sen läheisyydessä suoritettavaan rakennustyöhön on haettava lupa.  Lupa on määräaikainen ja maksullinen.  Hae tilapäistä liikennejärjestelylupaa eLupapalvelun kautta. Luvan voi hakea valtakirjalla valtuutuksen antajan puolesta.

Kaivutyöt yleisillä alueilla

Kaivaminen yleisillä alueilla (katu ja puistoalueilla) vaatii kaivuluvan. Johtojen ja rakenteiden (esim. sähkö-, vesi- ja kaukolämpöjohtojen) sijoittaminen yleiselle alueelle vaatii lisäksi sijoitusluvan. Kaupunkitekniikan keskus myöntää kaivu- ja sijoitusluvat kaupungin hallinnassa oleville yleisille alueille.

Kaivulupa on maksullinen (liite). Kaivulupaa haettaessa on ilmoitettava maksuyhteystiedot sekä maksajan Y- tai henkilötunnus. Jos luvan hakija on muu kuin työn teettäjä, tarvitaan luvan hakuun valtakirja työn teettäjältä.

Ennen kaivuluvan hakemista on selvitettävä:

  • Edellyttääkö kaivaminen sijoitusluvan hakemista
  • Edellyttääkö kaivaminen erillisen tilapäisen liikennejärjestelyluvan hakemista eli aiheuttaako kaivaminen merkittävää haittaa liikenteelle (kaistan sulkeminen, kiertotien järjestäminen yms.)
  • Onko tarvetta vuokrata yleisiä alueita työmaa- tai pysäköintikäyttöön.

HUOM! Pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) edellyttävät kaivutyöstä vastaavalta henkilöltä kaivutyökurssin suorittamista.