Tiesuunnitelman tietomallipohjaisen hallinnollisen käsittelyn pilotointi etenee

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.9.2018 klo 9.48

Tiesuunnitelman tietomallipohjaisen hallinnollisen käsittelyn pilotointi etenee – pilottihankkeen tiesuunnitelma on parhaillaan nähtävillä myös mallipohjaisesti. Nykyinen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen tiesuunnitelmien hallinnollinen käsittely perustuu paperisiin suunnitelma-asiakirjoihin. Suunnitelmamalleja on käytetty jo pitkään suunnittelun ja sidosryhmätyöskentelyn apuna, mutta suunnitelmien hallinnollisessa käsittelyssä malliaineistoa ei ole käytetty. Yksi syy tähän on, että nykyiset suunnitelmamallit eivät sisällä kaikkea hallinnollisen käsittelyn kannalta olennaista tietoa tai siihen ei pääse suunnitelmamallin kautta riittävällä tavalla käsiksi.

Tiesuunnitelman tietomallipohjaisen hallinnollisen käsittelyn pilotointi käynnistyi toukokuussa 2018 ja on nyt edennyt vaiheeseen 2. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin tiesuunnitelman mallinnusvaatimukset, mallinnustarkkuus ja suunnitelmamallin esitystapa hallinnollisen käsittelyn läpiviemiseksi.

Tutustu tiesuunnitelmaan

Nyt työn toisessa vaiheessa pilottihankkeen "Mt120 (Vihdintie) parantaminen rakentamalla Kortesmäen alikulkukäytävä, Espoo" tiesuunnitelma on parhaillaan mallipohjaisesti paperisen aineiston rinnalla nähtävillä 13.9.2018 –12.10.2018 Espoon kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen näyttelytilassa osoitteessa Virastopiha 3, katutaso, Espoon keskus.

Espoon kaupungin lausunto, Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymisesitys sekä Liikenneviraston hyväksymispäätös pyritään syksyn aikana laatimaan hyödyntäen mallipohjaista aineistoa. Työssä testataan myös tiesuunnitelma-aineiston luovuttamista tietomallipohjaisesti Maanmittauslaitokselle maantietoimitusta varten.

Työn lopputuloksena syntyy hallinnollisen mallin vaatimusmäärittely tiesuunnitelmavaiheeseen sekä mahdolliset kehittämistarpeet jatkoa ajatellen. Työn tarkoituksena ei ole muuttaa tiesuunnitelman hyväksymisprosessia, vaan muokata suunnitelmamallia palvelemaan myös hallinnollista käsittelyä.

Työssä ovat mukana Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Espoon kaupunki, Maanmittauslaitos ja Sitowise. Kokeiluhanke saa rahoitusta myös Ympäristöministeriön KIRA-digi-hankkeelta ja osaltaan toteuttaa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta.

Lisätietoja:
http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/tiesuunnitelman-tietomallipohjaisen-hallinnollisen-kasittelyn-pilotointi.html

Kärkihanke-logo

Hanketoimijoiden logot