Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017 - 2026 tavoitteena on tukea yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon kehittymistä. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty vesihuollon kehittämistarpeet ja määritetty toimenpiteet ja niiden aikataulut seuraavan vuosikymmenen ajaksi. Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteiden asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kaupungin vesihuollon kehittämisen suuntaviivat ja periaatteet.

Espoon vesihuollosta vastaa pääosin Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Espoossa toimii lisäksi Suvisaariston vesiosuuskunta sekä Puotisten Vesi Oy. Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2017 - 2026 laadittiin samanaikaisesti pääkaupunkiseudun alueellisen, sekä Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkikohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien kanssa.