Espoonväylä

Katusuunnitelma välillä Niittyrinne - Puolarmetsänkatu

Espoonväylän katusuunnitelmassa  on välillä Niittyrinne - Puolarmetsäntie 2+2-kaistainen pääkatu. Puolarmetsäntien liittymään on suunniteltu kiertoliittymä, jossa on alikulut kevyelle liikenteelle. Katusuunnitelmassa esitetään muutoksia myös nykyiselle Finnoontielle sekä uudenlaisia liittymäjärjestelyjä Eestinmalmintielle.

Katujen suunnitteluun sisältyy silta- ja ympäristösuunnittelua sekä meluntorjuntaratkaisujen määrittäminen. Hankkeessa pyritään suunnittelemaan luontoon ja ympäristöön hyvin sopeutuva katu, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä lähialueen nykyiselle ja tulevalla asutukselle.

Katusuunnitelmiin liittyy asemakaavassa puistoiksi ja suojaviheralueiksi (EV) osoitettuja alueita, joille suunnitellaan sijoitettaviksi Espoonväylään liittyviä kevyen liikenteen väyliä, meluesteitä ja hulevesijärjestelyitä. Näiden alueiden hallinnolliset suunnitelmat hyväksytään samassa yhteydessä katusuunnitelmien kanssa. Katuosuuden rakentaminen käynnistyy todennäköisesti aikaisintaan tämän vuosikymmenen loppupuolella.

Yleissuunnitelma

Koko Espoonväylän osuudelta on viimeksi valmistunut yleissuunnitelman tarkistus välille Kuitinmäentie - Hösmärintie. Suunnitelma sisältää lisäksi Nöykkiöntien jatkeen välillä Finnoontie - Espoonväylä sekä alueeseen liittyvät kevyen liikenteen yhteydet. Tällä hetkellä tutkitaan vielä kertaalleen linjausvaihtoehtoja välille Puolarmetsäntie - Hösmärintie, jotta asemakaavaprosessi puuttuvilta osilta saadaan käynnistettyä.

Espoonväylän keskiosalta puuttuvat Söderskoginaukion ja Bosmalmin asemakaavat. Niistä löytyy tarkemmin tietoa seuraavista linkeistä:

Söderskoginaukea, 432300

Bosmalm (Puosmalmi), 432000

Kadun rakentamisesta lisää täällä.