Tietotie

Katuluokka

Tietotie on Otaniemen aluetta palveleva kokoojakatu ja se palvelee myös joukkoliikennettä.

Poikkileikkaus

Tietotie on 1-ajoratainen. Molempien ajokaistojen leveydet ovat 3,25 - 3,50 metriä. Ajoratojen poikkileikkaukset ovat sivukaltevia. Rinnakkaisen pohjoisen erotellun jalankulku- ja pyörätien päällysteen leveys on 4,50 metriä. Rinnakkaisen eteläisen yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien (plv 250 – 450) leveys on 3,50 m. Rinnakkainen eteläinen jalkakäytävä (plv 0 – 250) jää nykyiselleen. Kadunvarsipysäköintiä lisätään.

Katusuunnitelman alueella on kaksi rakennettua, esteetöntä linja-autopysäkkiä, molemmat pysäkit on mitoitettu kahdelle linja-autolle.

Liikenne

Tietotien liikenne on pääosin Otaniemen alueen työmatkaliikennettä.

Tietotien liikennemäärä (KAVL v. 2016) on noin 1800 ajon./vrk.

Nykytilanteessa katua käyttää vain yksi bussilinja (551N). Metron B-uloskäynti kasvattaa Tietotien jalankulkija- ja pyöräilijämääriä kadunvarren oman maankäytön tuottamien matkojen lisäksi.

Istutukset

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään istutuksia. Piennaralueet nurmetetaan ja katualueelle istutetaan pensaita.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Tietotien jk+pp toteutetaan korkeatasoisena, koska se on pyöräilyliikenteen pääyhteys Tapiolan suuntaan.

Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia, piennaralueet nurmetetaan. Ajorata ja jk+pp valaistaan reuna-alueille sijoitettavin 1-vartisin valaisinpylväin (korkeus 10 m).

Kuivatus ja vesihuolto

Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennettua hulevesiviemäröintiä laajennetaan. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Katurakenteiden kokonaispaksuudet vaihtelevat maaperäolosuhteiden perusteella, ajoradoilla 0,89 - 1,09 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,79 – 0,99 metriä.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle pohjoisen la-pysäkin kohtaa lukuunottamatta. Pohjoinen eroteltu jk+pp ulottuu plv 235 – 296 tontille (om. Aalto-yliopistokiinteistöt). Sijoituksesta on sovittu tontin omistajan kanssa (tehdään sopimus).

Muuta

Tietotien eroteltu jk+pp on ”Pyöräilyn tavoiteverkko vuodelle 2050”- mukaan osoitettu baanaksi parannettavaksi yhteydeksi.

Katu ja jk+pp on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana.