Tapionpuisto

Tapionpuisto ja Tapionaukio sijaitsevat Tapiolan kävelykeskustan itäreunalla, keskeisellä paikalla kauppakeskus Ainoan edustalla. Alue kuuluuTapiolan puutarhakaupungin valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan ja on osa avointa Leimuniityn maisemakokonaisuutta. Alueelta ja sen halki avautuu näkymiä Otsolahdelle.

Tapionaukion pysäköintialueen eteläpuolinen väliaikainen bussiterminaalialue on poistunut käytöstä ja se yhdistetään osaksi Tapionpuistoa. Nykyisellään alue on asfalttikenttää ja avointa nurmialuetta, jossa sijaitsee alla olevan pysäköintilaitoksen raitis- ja poistoilmakuiluja, varauloskäynti sekä Länsimetron paineentasauskuilu. Puistoon ei nykyisellään ole osoitettu reittejä tai toimintoja käyttäjille.

Keskeisen sijaintinsa vuoksi Tapionpuistosta ja Tapionaukiosta muodostuu uusi tärkeä viheralue Tapiolan keskustan ytimeen. Asukkaat toivovatkin puistosta viihtyisää vehreää olohuonetta uudistuneeseen Tapiolan keskustaan, jonka ulkotilat ovat muilta osin pääosin kivettyjä aukioita ja raitteja.