Sateenkaari

Olemassa oleva katu, Sateenkaari, Tapiolantieltä Otsolahden venesatamaan saneerataan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden edistämiseksi. Saneerauksen yhteydessä myös selkeytetään kadunvarsipysäköintiä ja katualueen rajausta.

Kadun eteläreunaan rakennetaan ajoradasta reunakivellä erotettu, yhdistetty jalankulku- ja pyöräilytie. Liikenneturvallisuutta parannetaan hidastamalla ajonopeuksia korotetuilla suojateillä.

Tapiolantien päässä ajoradan leveys on 7 metriä. Tämä mahdollistaa, että olemassa oleva kadunvarsipysäköinti säilytetään.

Sateenkaaren linjausta Tapiolantien risteysalueella muutetaan siten, että ajoneuvon ajolinja Tapiolantien yli Revontulentielle on looginen ja sujuva. Liittymä on valo-ohjattu jatkossakin.

Katusuunnittelun yhteydessä Sateenkaaresta on laadittu malli, joka havainnollistaa valmiin kadun ulkonäköä asukkaille.