Puumiehenkuja, Konemiehentie, Otakaari, Maarintie

Vuonna 2015 vahvistettu Otaniemen keskus -kaava muuttaa Otaniemen aluetta merkittävästi. Suuri osa Otaniementiestä muuttuu aukioksi ja joukkoliikennekaduksi.

Otaniementie on tällä hetkellä merkittävä Otaniemen keskustaa halkova kokoojakatu. Jatkossa Otaniementie katkeaa uuden kampusrakennuksen edessä olevaan aukioon ja läpi kulkee vain Raide-Jokeri.

Nyt käsittelyssä on aukioon tiivisti liittyvät kadut Otakaari ja Maarintie (entinen Otaniementie) sekä Puumiehenkuja ja Konemiehentie.

Puumiehenkuja ja Konemiehentie ovat olemassa olevia katuja, jotka siirtyvät Aaltoyliopistokiinteistöltä kaupungin omistukseen ja ylläpitoon. Kadut ovat reunakivin rajattuja 6,50 m leveitä, joilla on bussiliikennettä. Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, leveydeltään 3,50 m, on kadun toisella reunalla.

Otakaari on olemassa oleva katu, joka muuttuu päättyväksi kaduksi. Kampusaukiolle ajo sallitaan vain huolto- ja bussiliikenteelle. Kadun ajoradan leveys on 6,50 m. Eroteltu jalankulku- ja pyörätie, 5,30 m, on pohjoisreunalla ja eteläreunalla on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie leveydeltään 3,50 m.

Maarintie on 1-ajoratainen ja 2-kaistainen. Reunakivin rajattu, 6,50 metriä leveä joukkoliikenneväylä (Raide-Jokeri) on erotettu erotuskaistalla ajoradasta. Eteläpuolella on  erotettu jalankulku- ja pyörätie, jonka päällysteen leveys 5,00 metriä. Pohjoispuolella on päällystetty 3,50 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie.

Maarintien ja Tietotien liittymä on valo-ohjattu liittymä. Liikennevalot liittymässä ovat niin sanotut jokerivalot.

Kaikilla kaduilla uusitaan katuvalaistus.