Piilopolku

Piilopolku on Pohjois-Tapiolan kaava-alueen nykyinen tonttikatu. Piilopolun päähän rakennetaan uusi päiväkoti syksyllä 2017. Piilopolun saneerausikäiset katurakenteet ja uusi päiväkoti asettivat vaatimukset kadun perusparannukselle. Piilopolkua parannetaan, jotta se palvelisi kaikkia osapuolia entistä paremmin. Suunnittelun yhteydessä on parannettu kevyen liikenteen turvallisuutta, kadun pysäköintiä sekä liikenteen sujuvuutta.

Alueella on voimassa oleva asemakaava, mutta ei voimassa olevaa katusuunnitelmaa.