Opintie, Kaupinkalliontie, Kauppamiehenaukio (Kulttuuriaukio)

Kauppamiehenaukioaukio (Kulttuuriaukio), Opintie ja Kaupinkalliontie ovat olemassa olevia saneerattavia katuja Tapiolan keskustassa, jotka palvelevat asukkaita ja keskustassa asioivaa ajoneuvo-, jalankulku- ja pyöräliikennettä.

Kulttuuriaukio on Tapiolan keskusaukio, joka yhdistää Espoon kulttuurikeskuksen, Tapionkentän, lähiliikuntapaikan ja Tapiolan keskuksen. Aukio toimiin kohtaamis- ja tapahtumapaikkana sekä saattoliikenteen päätepisteenä. Pinta kivetään laatoilla ja liikennettä, pysäköintiä ja istutuksia jäsennellään uudelleen. Aukiolle sijoitetaan taide-aihe erillisen suunnitelman mukaisesti. Aukiolle lisätään istutuslaatikoita.

Opintie ja Kauppamiehentie ovat olemassa olevia katuja, jotka toimivat pohjoisena kulkuyhteytenä Kulttuuriaukiolle. Katujen tasaus ja sijainti pysyvät likimäärin nykyisellään. Ajorata on 6 m leveä ja jalankulku-pyörätie 3 m leveä. Erotuskaista on 2,5 m leveä ja siihen tehdään puuistutuksia ja nurmetetaan tai kivetään. Opintielle rakennetaan suojatien keskisaareke. Opinpolun liittymän sijaintia siirretään itään jolloin suojatielle vapautuu uusi paikka. Kaupinkalliontien ajorata kivetään eteläosasta ja tehdään korokkeita. Länsipuolelle sijoitetaan pysäköintiä. Kadun kuivatus toteutetaan hulevesiviemäreillä ja kitakaivoin.

Tapiolan keskustan kiertävä opastettu pyöräreitti linjataan Aarne Ervin aukiolta Kauppamiehentielle Tapionkentän ja lähiliikuntapaikan välistä. Kulttuurikeskuksen pohjoispuolella raitilla jalankulku ja pyöräliikenne on eroteltu. Pyörätie on 4,5 m leveä ja siitä pitkin on myös huoltoajo sallittu.