Niittyportti, Niittytaival ja Taivalportti

Katuhanke perustuu Niittyportin kaavamuutokseen. Kaava-alueelle on suunniteltu asuinkerrostalojen korttelialue, jolle sallitaan liike-, palvelu- ja toimistotilojen rakentaminen. Tavoitteena on tiivistää metrokeskuksen lähiympäristöä ja lisätä asuinrakentamista hyvän saavutettavuuden alueella. Korttelialueen uudistumisen myötä nykyisen Niittyportin liikennejärjestelyjä muutetaan välillä Niittysillanpuisto – Merituulentie.
Niittykummun paloasema on siirtymässä uuteen sijaintiin, jotta koko kaupunki olisi pelastuslaitoksen saavutettavissa paremmin. Niittyportti-katua jäsennellään uudelleen  liikenteellisiä tarpeita.