Niittykummuntie, Niittykatu, Pilvenpyörä ja Niittytori

Niittykummun keskuksen suunnittelu ja rakentaminen on tapahtunut vaiheittain. Alueen kehittyminen liittyy Niittykummun metroaseman ympäristön täydennysrakentamiseen. Niittykummuntie, Niittykatu, Pilvenpyörä -aukio ja Niittytori toteutetaan asemakaavan mukaiseen sijaintiin ja näin ollen mahdollistetaan tonttien rakentaminen.

Niittykummuntie ja Niittykatu toteutetaan korkeatasoisena, koska ne toimivat alueen pääyhteyksinä ympäröivään liikenneverkkoon. Kadun varrelle istutetaan katupuita ja erotuskaistat kivetään. Pilvenpyörä lisää Niittykummun keskuksen viihtyisyyttä ja istutettua pinta-alaa. Pilvenpyörä on lähikortteleiden kävely-yhteys Niittykummun metroasemalle. Katuaukio toteutetaan korkeatasoisena. Viheralueet toteutetaan monilajisina ja eri vuodenaikoja rikastuttavina.