Niittykummuntie

Niittykummun keskuksen kaava-alueen, paikallisesta kokoojakadusta: Niittykummuntiestä on tehty uusi katusuunnitelma nro 6742/016 Niittykummuntie. Uusi katusuunnitelma sijoittuu Niittykummuntielle noin 110 metrin matkalle, Niittykadun risteysalueesta kohti Niittykalliota. Katusuunnitelmassa parannetaan kadun kuivatusta, uusitaan katuvalaistusta sekä mahdollistetaan tiivistyvän kaupunkirakenteen rakentuminen. Katusuunnitelmassa Niittykummuntien ajoradan leveys on 6,0 metriä ja kevyen liikenteen väylän leveys on 4,5 metriä.