Muolaanpuisto, Äyräpääntie, Äyräpäänpolku

Muolaanpuisto ja Äyräpääntie ovat nykyisiä tonttikatuja, joilla liikenne on pääasiassa alueen asukasliikennettä. Muolaanpuisto ja Äyräpääntie ovat yksiajorataisia ja ajoradan leveys vaihtelee 4,5 - 5,5 metrin välillä. Muolaanpuiston länsipuolella on 2,25 metriä leveä jalkakäytävä ja Äyräpääntien eteläreunalla on 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Katujen varteen sekä alku ja loppupäihin sijoitetaan pysäköintiä. Äyräpääntien itäpäässä on kääntöpaikka.

Muolaanpuiston ja Äyräpääntien ajoradan ja jalkakäytävän kulutuskerrokset tehdään asfalttista ja reunatuet graniittista. Materiaalit kaupunkimaistavat kadun yleisilmettä. Katurakenteiden kokonaispaksuus on ajoradan osalta 0,64 metriä ja jalkakäytävän osalta 0,79 metriä. Kadun päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.  Katujen valaistus uusitaan ja piennaralueet nurmetetaan rakentamisen yhteydessä.

Katualueella on nykyisiä vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Muolaanpuiston ajoradan ja jalkakäytävän kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Äyräpääntien ajoradan ja jalkakäytävän kuivatusta parannetaan täydentämällä nykyistä hulevesiviemäröintiä ja lisäksi nykyinen vesijohto saneerataan.

Äyräpäänpolku on alueelle rakentuva uusi raitti, jonka liikenne koostuu puiston jalankulku- ja pyöräilyliikenteestä. Raitti on 3 metriä leveä ja se on yksipuolisesti sivukalteva. Raitin pintamateriaalina on kivituhka ja rakenteiden kokonaispaksuus 0,79 metriä. Raitin päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.  Raitille rakennetaan valaistus ja piennaralueet nurmetetaan rakentamisen yhteydessä. Äyräpäänpolun kuivatusta varten rakennetaan avo-oja, josta johdetaan hulevedet Äyräpääntien hulevesiviemäriin.