Merituulentie välillä Pohjantie - Tapiolantie

Merituulentien linja-autoterminaali sijoittuu Pohjantien ja Tapiolanympyrän väliin AINOA-kokonaisuuden kohdalle. Katu ja sen yhteyteen tuleva linja-autoterminaali toteutetaan korkeatasoisena. Suunnittelun eri osa-alueiden yhteisenä tavoitteena on luoda kadusta ja terminaalista avara ja valoisa joukkoliikenteen kaupunkitila.

Merituulentie sijaitsee katetussa tilassa lukuun ottamatta Tuulikinsillan ja Tapiolanympyrän välistä osuutta idässä. Itäpäähän kadun pohjoispuolelle sijoittuu 9 linja-autolle mitoitettu lataus- ja ajantasauspaikka. Kadun alapuolella sijaitsee osittain kunnallistekniikan kanaali.

Merituulentiellä on linja-autoterminaalin kohdalla kaksi ajorataa, jotka on erotettu toisistaan 2,0 metriä leveällä erotuskaistalla. Eteläisen ajoradan leveys on 7,50 metriä ja pohjoisen ajoradan leveys vaihtelee 13,30 ja 15,15 metrin välillä joukkoliikenteen laiturijärjestelyistä johtuen. Eteläinen ajorata palvelee läpiajavaa linja-autoliikennettä sekä metron syöttöliikennettä. Pohjoiselle ajoradalle sijoittuu länteen suuntautuvien linja-autojen lähtölaiturit sekä läpiajavien linjojen pysäkit. Lisäksi pohjoiselle ajoradalle sijoittuu kokonaisuudessaan kadun muu ajoneuvoliikenne. Pohjoiselle laiturialueelle sijoitetaan 6 linja-autojen lähtölaituria sekä näiden itäpuolelle kolmelle linja-autolle mitoitettu läpiajavien linjojen laituri. Merituulentien linja-autoterminaalissa jalankulku on sallittu ainoastaan matkustajalaitureilla, joille kuljetaan ohjatusti terminaalitilojen kautta.

Merituulentien ennusteliikennemäärä on 14 000 KAVL vuonna 2040. Ennusteessa on oletettu, että Tapiolan keskuspysäköintilaitoksessa on käytössä kaksi sisäänajoa.

Kadulle rakennetaan kokonaan uudet rakennekerrokset ja se varustetaan sulanapitojärjestelmällä bussiterminaalin toiminnan turvaamiseksi kaikissa keliolosuhteissa. Kadun kulutuskerroksena käytetään asfalttia lukuun ottamatta terminaaliosuuden bussikaistoja sekä itäpään ajantasauspaikkoja, jotka päällystetään kovaa kulutusta kestävällä komposiittipäällysteellä.

Reunatukena käytetään harmaata luonnonreunakiveä. Joukkoliikennelaitureiden kohdalla käytetään 160 mm korkeita reunakiviä. Matkustajalaiturialueiden pintamateriaalina käytetään paikalla valettua puuhierrettyä betonipintaa. Saarekkeet ja laitureiden välialueet, joilla ei ole tarkoitus kulkea, kivetään harmaalla noppakivellä.

Kadun päissä ulkoalueille sijoittuvat erikseen esitetyt alueet nurmetetaan hoitoluokan A2 mukaisesti.

Katuvalaistus hoidetaan terminaalin kattoon sijoitettavilla valaisimilla. Valaistus yhteen sovitetaan terminaalin muun valaistuksen sekä maanpäällisen katuvalaistuksen kanssa.

Merituulentien kuivatus hoidetaan kitakaivoilla sekä hulevesien linjakuivatuskouruilla. Merituulentien hulevedet ohjataan kadun alle rakennettavaan hulevesipumppaamoon.