Merituulentie

Merituulentie on Niittykumpua palveleva pääkatu ja se palvelee myös joukkoliikennettä.

Merituulentie on suunnitelma-alueella 2-ajoratainen ja 6-kaistainen. Molempien kaistojen leveydet ovat 10,50 metriä. Kadun molemmilla puolilla jalkakäytävän leveys on 2,00 metriä ja pyörätien 2,50 metriä. Jalankulku- ja pyörätiet ovat erotettu ajoradasta välikaistalla. Ajorata on sivukalteva.

Merituulentie toimii Niittykummun keskuksen läpi kulkevana pääkatuna yhdistäen Tapiolan Kilonväylään.

Merituulentien liikennemäärä suunnittelualueella on nykyisin noin 18 500 ajon./vrk (KAVL).

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan suojatien rakentaminen Haukilahdenkadun itäpuolelle Merituulentien yli.

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä ei tehdä uusia istutuksia.

Kaksi nykyistä puuta siirretään uuteen sijaintiin suunnitelma-alueen sisäpuolella.

Merituulentie on toteutettu korkeatasoisena ja suunniteltu rakennuskohde pyritään vastaamaan samaa tasoa.

Merituulentie hulevedet johdetaan hulevesikaivojen kautta nykyisiin hulevesiviemäreihin.

Katurakennekerrokset on suunniteltu Espoon kaupungin katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Suunnitelma-alueen kiveystyöt sekä bussipysäkin siirto toteutetaan hyväksyttyjen tyyppipiirustusten mukaisesti.

Katu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana.