Lahdenpohjanraitio, Koiratorpanniitty, Sakkolantie, Muolaanpuisto, Turvesuontie, Vuokselanpuisto, Räisälänpuisto, Kurkijoentie, Tiurinpolku, Elfvikinkuja, Tarvaspääntie, Räisäläntie, Lahdenpohja, Laajalahdenpolku

Katusuunnitelmat on laadittu Raide-Jokerin ja Kehä I Laajalahden kohdan toteuttamista varten. Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset perustuvat vuonna 2016 hyväksyttyyn Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan ja lainvoimaiseen tiesuunnitelmaan ’Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (Vt 1)’. Suunnitelmaluonnoksissa esitetään Raide-Jokerin linjaus sekä siitä aiheutuvat muutokset nykyisiin liikennejärjestelyihin.