Laajalahden kadut

Laajalahden kaduista laaditaan yleissuunnitelma. Työ liittyy Raide-Jokerin ja Kehä I:n parannuksen aiheuttamiin muutoksiin ja alueen maankäytön kehittymiseen. Yleissuunnitelman on määrä valmistua syksyllä 2020.

Suunnittelukohteet Laajalahdessa

Turvallisemmat ja toimivammat reitit

Yleissuunnitelmaan kuuluvat Laajalahden kadut: Turvesuontie välillä Kehä I-Kirvuntie, Kirvuntie välillä Turvesuontie-Kurkijoentie ja Kurkijoentie välillä Kirvuntie-Kurkijoenpuisto. Suunnitelma painottuu katujen liikenneturvallisuus-, toimivuus- ja melutarkasteluihin.

Raide-Jokerin vuoksi alueen bussireitit muuttuvat ja liikennemäärät ovat kasvussa Kehä I:n parantamisen ja alueen maankäytön kehittymisen takia. Yleissuunnitelmassa tutkitaan, miten liikennettä Kaukolan- ja Räisäläntiellä voidaan rauhoittaa ja läpiajoa vähentää.

Melu-, liikenne- ja hulevesitarkastelu

Liikenne‐ ja melutarkastelu tehdään yleissuunnitelmaa laajemmalta alueelta, Turveradan kiertoliittymään saakka. Alueelta tehdään melumallinnus nykytilan ja meluntorjunnan tarpeen selvittämiseksi. Lisäksi tehdään alueellinen hulevesitarkastelu; valuma-alueiden ja virtausreittien tutkiminen ja hallintarakenteiden tarpeen ja niiden sijoittumisen arviointi.

Mukaan suunnitteluun

Alueen asukkaiden ja aiheesta kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan yleissuunnitelman laatimiseen. Ensimmäinen asukastilaisuus järjestettiin  tiistaina 25.2.2020 klo 17:30-19:00 Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa. Tilaisuudessa kerrottiin hankkeen etenemisestä ja kerättiin tietoa yleissuunnitelman laatimisen tueksi. Tilaisuudessa pääsi myös keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa.

Toivotamme Laajalahden asukkaat tervetulleiksi etätyöpajaan
- Laajalahden katujen yleissuunnittelu

Alkuvuonna käynnistynyt Laajalahden katujen yleissuunnitelmatyö on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Hankkeen toisessa työpajassa koottiin yhteen asukkaiden näkemyksiä suunnitelmista. Yleissuunnitelmatyö liittyy Raide-Jokerin rakentamiseen ja Kehä I:n parannuksen aiheuttamiin muutoksiin. Lisäksi suunnitelmassa huomioidaan maankäytön muutostarpeet. Kaikille aiheesta kiinnostuneille järjestettiin etätyöpaja tiistaina 27.10.2020 klo 17. Työpajan alustana oli Teams-sovellus.

Työpajassa esiteltiin ensin yleissuunnitelma. Tämän jälkeen siirryttiin pienryhmiin ja asukkailla oli mahdollisuus keskustella ja esittää kysymyksiä suunnittelijoille.

Julkaisemme yleissuunnitelmaluonnokset ja esittelyvideon tilaisuuden jälkeen Otakantaa.fi alustalla. Suunnitelmia voi kommentoida 11.11. asti. Yleissuunnitelman lopputuotteena laaditaan yleissuunnitelmapiirustukset, suunnitelmaselostus sekä alustava rakentamisen kustannusarvio. Nämä toimivat lähtötietoina myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

Palautetta voi antaa myös täällä.

Laajalahden kadut -hankkeessa kokeillaan Otakantaa.fi -sivuston vuorovaikutusominaisuuksia

Kokeilemme Laajalahden kadut -hankkeessa Otakantaa.fi -palvelun käyttöä. Kokeiluun ryhdyttiin, koska kaikille avoimen verkkokeskustelun järjestäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista Espoon kaupungin hankesivuilla. Otakantaa.fi palvelussa keskustelusta tulee osa hankkeen vuorovaikutusta, se on avointa kommentoinnille ja valvottu kaupungin toimesta. Kokeilun tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen ja avoimemman suunnitteluprosessin mahdollistaminen hankkeessa. Siirry tästä Otakantaa.fi sivustolle.

Anna palautetta paikanpäältä helposti mobiilisovelluksella

Palautepalvelusta on saatavilla kätevä mobiiliversio. Sovellus etsii sijaintisi perusteella saatavilla olevat palautekanavat, joten Espoon kaupungin palautepalvelun pitäisi tulla näkyviin automaattisesti, kun käyttäjä on Espoon alueella. Palvelu ottaa sijainnin suoraan GPS-tiedon perusteella. Mobiilisovelluksen avulla myös kuvien lisääminen on helppoa ja spontaanit havainnot mahdollistuvat. Esimerkiksi, jos huomaa iltalenkillä rikkinäisen roskapöntön, ei tarvitse miettiä, missä kohtaa rantaraittia juuri sillä hetkellä onkaan. Mobiiliversiossa ei tarvitse valita osastoa, jolle palautteen haluaa osoittaa.

Mobiilisovelluksen voit ladata täältä. Sovellus löytyy helposti myös oman puhelimen sovelluskaupasta hakusanalla Trimble Feedback.