Kotitontuntie ja Myllytontuntie, vähäinen muutos

Tontunmäen asemakaava-alueella on Kotitontuntien pl 0-620, Haltijatontuntien pl 0-43 ja Myllytontuntien pl 0-48 katusuunnitelmaa (1392/7, TELA 12.10.1978) muutettu vastaamaan kevyen liikenteen laatureitin liikennejärjestelyjä.

Katusuunnitelman vähäinen muutos koskee Kotitontuntien pl 340–420 ja Myllytontuntien pl 0-48. Muutokset on esitetty suunnitelmassa 6956/001, Kotitontuntie plv 344–434 ja Myllytontuntie plv 0-48.

Kotitontuntiellä levennetään nykyisiä kevyen liikenteen väyliä seuraavasti: itäpuolta levennetään 1,0 metriä ja länsipuolta 2,5 metriä. Länsipuolelle kevyen liikenteen väylä rakennetaan eroteltuna. Reittien eteläosaan, puistoraitin kohdalle, Kotitontuntien itäpuolelle rakennetaan ajoratakavennus.  Ajoratakavennus parantaa väylien liikenneturvallisuutta.  Kotitontuntielle tehdään myös vähäisiä hulevesijärjestelmän muutoksia, kadun kuivatuksen varmistamiseksi.

Myllytontuntiellä siirretään kevyen liikenteen väylä Myllytontuntien pohjoisreunasta kadun eteläreunaan. Siirretty kevyen liikenteen väylä levenee 1,5 metriä. Siirron yhteydessä kadulta poistuu eteläisen reunan pysäköinti. Kadun kuivatuksen varmistamiseksi, kadulle tehdään vähäinen tasauksen muutos ja hulevesijärjestelmän muutoksia.

Kaikki muutokset tapahtuvat Espoon kaupungin omistamalla katualueella.

Hyväksytty katusuunnitelma oli nähtävillä 14.7.2016 saakka Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksessa osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. kerros.