Keilalahdentie, Keilaniementie

Keilaniementie on 2- ajoratainen ja 2– kaistainen. Ajoratojen leveydet ovat linjaosuuksilla 7,00 metriä. Ajoratojen välikaistan leveys on pääsääntöisesti 2,50 metriä. Ajoratojen rinnakkaisten jalkakäytävien ja pyöräteiden päällysteiden leveydet ovat 3,00 metriä.

Keilalahdentien poikkileikkaus on 1-ajoratainen ja 2-kaistainen, kaistojen leveydet ovat 3,50 metriä.

Keilalahden puistossa sijaitsevan kevyen liikenteen väylän päällysteen leveys on 3,50 metriä.

Keilalahdentien pohjoispäässä on kiertoliittymä, johon liittyy Keilaniementie ja rampit Länsiväylän suuntaan.

Keilasataman poikkileikkaus on 1-ajoratainen; ajoradan leveys on 7,00 metriä. Kevyen liikenteen väylän päällysteen leveys on 4,00 metriä.

Keilarannan poikkileikkaus on 1-ajoratainen, ajoradan leveys on 7,00 metriä.

Keilaniementien ja Keilarannan liikenne on alueen työmatkaliikennettä tai tulevaisuudessa metron saattoliikennettä. Kaduilla on myös joukkoliikennettä.

Keilalahdentien ja Keilasataman liikenne on työmatkaliikennettä. Keilalahden puiston raitti on alueellisesti ja seudullisesti tärkeä kevyen liikenteen väylä.

Kun alueen suunniteltu maankäyttö, sisältäen metron ja sen aseman sekä tornitalot, on toteutunut ennusteliikennemäärät (KAVL 2030) Keilaniementiellä on noin 7 500 ajon/vrk.

Kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään istutuksia. Alueella ei säily nykyistä kasvillisuutta. Alueelle istutetaan uusia katupuita, keskisaarekkeelle ja kiertoliittymiin pensaita.

Keilaniementie on nykyisin 1-ajoratainen. Kadun varteen on rakentumassa Keilaniemen metroaseman lippuhallit ja suunnitteilla on neljä toimisto- ja asuinkerrostaloa. Katusuunnitelman toimenpiteillä liikennejärjestelyt sovitetaan alueen uusiin maankäyttöperiaatteisiin ja liikenteellisiin tarpeisiin, lisäksi kadun laatutasoa nostetaan. 

Keilaniementien ajoratojen kulutuskerrokset ovat asfalttia. Lippuhallien edustan alueet ovat kivettyjä, samoin Keilaniementorin alue. Ajoratojen reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet nurmetetaan tai kivetään ja katu valaistaan.

Keilalahdentie säilyy 1-ajorataisena. Katusuunnitelman toimenpiteillä pohjoispään tasaus nousee n. 3 metriä, kun taas kadun eteläpää säilyy nykyisellään. Katu valaistaan.

Keilalahdentien ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia.  Ajoratojen reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet nurmetetaan tai kivetään ja katu valaistaan.

Keilasatama säilyy 1-ajorataisena ja 2-kaistaisena. Katujakson tasaus säilyy käytännössä nykyisenä. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia.  Ajoratojen reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet nurmetetaan tai kivetään ja katu valaistaan.

Keilaranta säilyy 1- ajorataisena ja 2-kaistaisena. Katujakson tasaus säilyy nykyisenä. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia.  Reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet nurmetetaan tai kivetään ja katu valaistaan.

Keilaniementiellä on olemassa olevat hulevesirunkoviemärit. Olemassa olevaa linjastoa täydennetään uusien katujärjestelyjen edellyttämillä uusilla hulevesikaivoilla purkuputkineen.

Keilalahdentielle rakennetaan uusi runkohulevesilinja sekä Keilalahden puistoraitin alle uusitaan kaikki olemassa olevat vesihuoltolinjat ja muut tekniset verkostot.

Katujen pituuskaltevuudet ovat riittäviä toimivalle pintakuivatukselle.

Katurakennekerrokset on suunniteltu Espoon kaupungin Teknisen keskuksen kadun päällysrakenteiden mitoitusohjeiden mukaisesti.