Jousenpuisto

Koivu-Mankkaan tie on olemassa oleva alueellinen pääkatu, joka toimii myös osana joukkoliikenneverkkoa. Katu liittyy itäpuolella metroaseman lippuhalliin ja urheilupuistoon. Pohjoisosan 2-kaistaisen kiertoliittymän yhteyteen toteutetaan kevyen liikenteen alikulku ja ajoliittymä urheilupuistoon. Metroaseman viereisen kiertoliittymästä on myös ajoyhteys maanalaiseen pysäköintihalliin. Koivu-Mankkaan tien katuosuudella on kolme linja-autopysäkkiä ja saattopaikat metrolle. Pysäkit on mitoitettu kahdelle linja-autolle. Itäpuolella jalankulku ja pyörätie ovat eroteltu kiviraidalla ja länsipuolella yhdistetty. Katupoikkileikkaus on 2-ajoratainen ja ajoratojen leveys vaihtelee 4,5 - 7,0 m.

Välikaistalla, itäpuolen erotuskaistalla ja kiertoliittymien keskellä on puu- ja pensasistutuksia. Ajoratojen reunakivet ovat graniittia. Tasaus mukailee nykyistä tasausta tai nousee hieman. Länsipuolen jalankulku- ja pyörätien ja pysäköintialueen väliin rakennetaan matala tukimuuri. Koivu-Mankkaan tien eteläosassa kadun alittavan Nässelkärrinojan virtausta parannetaan uusilla rummuilla.

Pallonkierre- ja Jousenkierre-kiertoliittymät poistavat nykyiset valoristeykset ja parantavat siten kadun liikenteenvälityskykyä. Pallonkierteen alikulku varustetaan hulevesipumppaamolla. Kiertoliittymien keskiosissa on puuistutuksia ja pensaita. Kiertoliittymien reunakivet ovat osin yliajettavia, madallettuja reunakiviä. Länsipuolen liittymä Tontunmäentielle linjataan nykyistä väljemmäksi. Orionintie siirretään nykyistä etelämmäs kiertoliittymän yhteyteen.

Jousenpuistonaukio kivetetään ja aukiolle rakennetaan istuinpenkkejä, pyöräpysäköintiä ja puuistutuksia. Aukion eteläosassa on jätevesipumppaamo. Jousimiehenreitti on jalankulku- ja pyörätie aukion pohjoisosassa.