Haukitie, Haukipuisto

Nykytilanne

Haukitie on Haukilahden kaava-alueella sijaitseva nykyinen tonttikatu ja kadun liikenne koostuu pääosin asukasliikenteestä.

Suunnitelmat

Haukitien ajorata säilyy nykyisen 5 metrin levyisenä. Haukitielle suunnitellaan pysäköintisyvennys, joka sijoittuu kadun itäiselle reunalle Haukikentän laidalle. Pysäköintisyvennyksen leveys on 2,5 metriä.

Suunnittelutyön yhteydessä Haukitie / Haukilahdenranta liittymän linjausta on muokattu siten, että kääntyminen Haukitielle olisi sujuvampaa.