Hakamäentie

Hakamäentien saneeraus välillä Merituulentie-Hakamaantie. Hakamäentien nykyinen välikaista erotetaan graniittisella reunakivellä ajoradasta. Kadun ajorata säilyy nykyisellään 7,00 m leveänä. Välikaistan nurmikko uusitaan reunakivien asentamisen yhteydessä. Hakamäentien kuivatusta parannetaan lisäämällä hulevesiviemäröintiä sekä salaojitusta. Kadun rakennekerroksia parannetaan ja katu päällystetään uudelleen.