Ainonaukio, Korkeakouluaukio ja joukkoliikenneväylä

Ainonaukio ja Korkeakouluaukio on varattu kävelyyn, oleskeluun ja pyöräilyyn. Aukioiden ympärillä on Aalto-yliopiston kiinteistöjä, Otaniemen metroaseman sisäänkäynti palveluineen sekä Raide-Jokerin pysäkki. Aukioiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Aalto-yliopistokiinteistöt.

Aukioiden läpi kulkee joukkoliikenneväylä, joka on 1-ajoratainen ja kaksiraiteinen. Alueen leveys ovat 6,90 metriä. Pyörätien päällysteen leveys on 4,00 metriä joukkoliikenneväylän vieressä ja Otakaari 1:n vieressä ja edustalla 2-3 metriä. Otakaari 1:n edustalla jalankulku erotetaan pyörätiestä 30 cm leveällä kiviraidalla.

Katusuunnitelman alueella ei ole raitiotiepysäkkejä, lähin pysäkkipari on Otaniemen kirjaston kohdalla suunnitelma-alueesta etelään.

Joukkoliikenneyhteys tulee olemaan osa merkittävää pääkaupunkiseudun poikittaista raitiotieyhteyttä. Tilapäisissä raitiotieliikenteen häiriötilanteissa Korkeakouluaukion läpi kulkevaa joukkoliikennekatuosuutta käyttää myös seudullinen bussiliikenne. Joukkoliikennealueen vieressä kulkeva pyörätie palvelee sekä Otaniemen sisäistä liikennettä että toimii osana kaupungin määrittelemää seutureittiä. Sen roolina on myös liittää maankäyttö Otaniemen metroasemaan.

Suunniteltu yhteys liittyy länsipäässään Maarintien – Tietotien – Konemiehentien liittymäalueeseen, itäpäässään Otaniementien joukkoliikenneosuuteen ja pohjoisessa Otakaaren lähinnä huolto-, pysäköinti- ja kevyttä liikennettä palvelevaan länsipäähän. Liikenteellisesti vilkkain kohta on siis yhteyden länsipäässä, ja liittymä on suunniteltu niin että se voidaan tarvittaessa varustaa liikennevaloilla.

Katuaukiot ja raitiotieväylä toteutetaan korkeatasoisena, koska ne liittyvät valmistuvaan yliopistorakennuskokonaisuuteen. Katuaukiot toimivat osaltaan alueen käyntikorttina ja luovat ensivaikutelmaa koko kampusalueesta. Katuaukioiden poikkileikkaukset sopeutuvat hyvin kaupunkiympäristöön.

Joukkoliikenneväylän pohjana on nurmi Ainonaukion pituudelta (plv 18-210) ja komposiittipäällyste Korkeakouluaukion pituudelta (plv 210-390). Pyöräilyn seutureitin kulutuskerros on asfalttia. Jalankulun reitit ovat Ainonaukiolla kivituhkaa, Otakaari 1:n edustalla asfalttia. Joukkoliikenneväylän reunakivet ovat graniittia, 10 cm näkymällä. Joukkoliikenneväylä valaistaan raitiotien johdinpylväisiin sijoitettavin valaisimin. Väylän valaistus tarkentuu Raide-Jokerin tarkemman suunnittelun yhteydessä. Pyöräilyn seutureitti valaistaan omin erillisin valaisimin (korkeus 5 m).